Tętniaki aorty

Wieloletnia tradycja i doświadczenie w operacyjnym leczeniu tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty pozwalają nam obecnie na zaoferowanie pełnego spectrum możliwości leczenia, przy dobrych wynikach okołooperacyjnych i odległych. Całodobowe dyżury zespołów diagnostycznych i specjalistów kardiochirurgii w Narodowym Instytucie Kardiologii zapewniają możliwość bezzwłocznego operacyjnego leczenia ostrych rozwarstwień aorty wstępującej i łuku aorty.


Tętniaki aorty wstępującej i łuku - rodzaje operacji:

  • operacja sposobem Bentalla (wszczepienie konduitu zastawkowego),
  • operacja sposobem Davida (oszczędzająca własną zastawkę chorego),
  • wszczepienie protezy aorty wstępującej w sposób nadwieńcowy.

Złożony problem stanowią tętniaki łuku aorty. Zazwyczaj jest to operacja w głębokiej hipotermii z kaniulacją naczyń dogłowowych (lewej tętnicy szyjnej, pnia ramienno-głowowego) w celu protekcji ośrodkowego układu nerwowego.


Ostre rozwarstwienie aorty.

Rozpoznanie ostrego rozwarstwienia aorty wstępującej i łuku stanowi wskazanie do natychmiastowej operacji kardiochirurgicznej.

Rodzaje stosowanych operacji i protekcji OUN są identyczne jak opisane zostało powyżej. Narodowy Instytut Kardiologii dysponuje pełnym zakresem wymienionych operacji.