VI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniu 12 marca 2016 roku w Instytucie Kardiologii odbyła się VI Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Instytut Kardiologii jest ośrodkiem z wieloletnią tradycją realizujący program opieki nad dorosłymi z wrodzoną wadą serca od końca lat 80-tych ubiegłego wieku.

Wśród zaproszonych 27 wykładowców byli eksperci reprezentujący środowisko pediatryczne, kardiologów i kardiochirurgów zajmujących się dorosłymi z wrodzoną wadą serca. Szeroki naukowy profil konferencji podkreślało uczestnictwo specjalistów z innych dziedzin - elektrofizjologii czy niewydolności serca.
Konferencja, z uwagi na jej tematykę jak i miejsce obrad, wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku lekarzy zajmujących się tą bardzo trudną grupą pacjentów. Wśród 198 uczestników byli doświadczeni lekarze jak i młodzi adepci sztuki lekarskiej.

Instytut Kardiologii jest nie tylko ośrodkiem sprawującym opiekę nad dorosłymi z wrodzoną wadą serca, ale również realizuje tak bardzo potrzebny program dydaktyczny, czego dowiodła ta konferencja.