VII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

25. marca 2017 r. w Instytucie Kardiologii odbyła się VII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencja zorganizowana była już po raz drugi wspólnie z Instytutem Kardiologii, przez komitet pod przewodnictwem prof. Anny Klisiewicz, przewodniczącej Zarządu Sekcji i kierownika Pracowni Echokardiografii Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe - Instytut Kardiologii jest ośrodkiem z wieloletnią tradycją, prowadzącym program opieki nad dorosłymi z wrodzoną wadą serca od końca lat 80-tych ubiegłego wieku.

Zaproszono 33 wykładowców i prowadzących sesje: ekspertów kardiologów, kardiologów - pediatrów i kardiochirurgów zajmujących się dorosłymi z wrodzoną wadą serca. Szeroki profil naukowy konferencji podkreślało także uczestnictwo specjalistów elektrofizjologii czy położnictwa.

Konferencja z uwagi na jej tematykę jak i miejsce obrad wzbudziła bardzo duże zainteresowanie
w środowisku lekarzy zajmujących się tą bardzo trudną grupą pacjentów. Wśród ponad 200 uczestników byli doświadczeni specjaliści, młodzi adepci sztuki lekarskiej oraz studenci medycyny.

Instytut Kardiologii jest nie tylko ośrodkiem sprawującym opiekę nad dorosłymi z wrodzoną wadą serca, ale również prowadzi bardzo potrzebną dydaktykę, czego dowiodła ta konferencja.