Wady wrodzone serca u dorosłych

Narodowy Instytut Kardiologii jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu wad wrodzonych serca u dorosłych. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza było operowanych i reoperowanych prawie 3000 pacjentów z wrodzoną wadą serca.

Pozwoliło to na nabycie ogromnego doświadczenia operacyjnego i ustalenie własnych schematów postępowania w leczeniu wad wrodzonych serca u dorosłych.


Rodzaje wad wrodzonych serca operowanych i reperowanych w Klinice:

  • ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu drugiego (ASD II),
  • ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu sinus venosus z częściowym nieprawidłowym spływem żył płucnych (ASD sin.ven. PAPVD),
  • ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD),
  • ubytek w przegrodzie międzykomorowej z towarzyszącą niedomykalnością zastawki aortalnej (VSD IA),
  • kanał przedsionkowo-komorowy (PAVSD),
  • Tetralogia Fallota (TF),
  • przełożenie wielkich pni tętniczych (TGA),
  • patologie drogi odpływu lewej komory - membrana podaortalna, tunelowe zwężenie drogi odpływu, kardiomiopatia przerostowa zawężająca (HOCM), wrodzona wada zastawki aortalnej z wąskim pierścieniem zastawki,
  • koarktacja aorty (CoA).