Jednoczesne transplantacje serca i wątroby

26 grudnia 2019 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie - Aninie przeprowadzono czwartą w tym roku jednoczesną transplantację serca i wątroby. Pacjent, któremu przeszczepiono oba narządy chorował na niewydolność serca i wątroby spowodowaną chorobą wrodzoną - uwarunkowaną genetycznie amyloidozą transtyretynową.

Jednoczesne transplantacje serca i wątroby

Pierwsze w Polsce zabiegi przeznaczyniowego wszczepienia zastawki o dużej średnicy w ujście płucne

24 lutego 2017 r. w Instytucie Kardiologii przeprowadzono pierwsze w Polsce zabiegi przeznaczyniowego wszczepienia zastawki o dużej średnicy (29 mm) w ujście płucne. Zabiegi, z bardzo dobrym wynikiem, wykonano u 2 młodych kobiet z dużą niedomykalnością zastawki płucnej po operacjach tetralogii Fallota przeprowadzonych w dzieciństwie (każda z pacjentek przebyła 2 operacje). Pobyt chorych w Instytucie Kardiologii wynosił 4 doby.

Pierwsze w Polsce zabiegi przeznaczyniowego wszczepienia zastawki o dużej średnicy w ujście płucne

Zabiegi wszczepienia całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)

27.09.2016 r. lekarze z Instytutu Kardiologii przeprowadzili kolejne dwa zabiegi wszczepienia całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD). Zabiegi te przeprowadziły zespoły
Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca oraz Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca II Kliniki Choroby Wieńcowej.
S-ICD są urządzeniami wszczepianymi w nielicznych ośrodkach w Polsce od 2015 roku.

Zabiegi wszczepienia całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)