Współpraca naukowa

 • Współpraca Narodowego Instytutu Kardiologii z Politechniką Warszawską - Wydziałem Fizyki:

  Interdyscyplinarna współpraca naukowo - badawcza obejmuje następujące zagadnienia:
  - nieliniową analizę danych holterowskich,
  - nieliniową analizę danych polisomnograficznych,
  - analizę zależności pomiędzy pozycją ciała, incydentami bezdechu sennego a występowaniem zaburzeń rytmu serca,
  - analizę dobowej zmienności załamków zespołu QRS i morfologii ST w 12-odprowadzeniowej, 24-godzinnej rejestracji EKG
  - analizę nieliniową dynamiki repolaryzacji w 24- godzinnym EKG
  - diagnostykę rytmu serca oraz arytmii bez wykonywania ekg.

   

 • Współpraca Narodowego Instytutu Kardiologii z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym:

  Interdyscyplinarna współpraca naukowo-badawcza obejmuje następujące zagadnienia:
  - realizacja wspólnych projektów naukowych,
  - tworzenie wspólnych zespołów badawczych,
  - prowadzenie wymiany naukowej w postaci wyspecjalizowanej kadry realizującej określone zadania badawcze między Instytutem a Uczelnią,
  - organizowanie wspólnych konferencji, szkoleń oraz spotkań naukowo-informacyjnych.

   

 • Współpraca Narodowego Instytutu Kardiologii z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie:

  Współpraca na rzecz rozwoju nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia oraz tworzenia wspólnych programów naukowo-badawczych obejmuje:
  - wzajemne wsparcie projektów, prowadzonych przez którąkolwiek ze stron,
  - wyrażenie gotowości do wykonania analiz i opracowań na rzecz drugiej strony,
  - wymianę wzajemnych doświadczeń w zakresie prowadzonych aktywności,
  - promowanie działań ułatwiających rozwój kontaktów naukowych,
  - prowadzenie wymiany informacji o projektach oraz wspieranie rozwoju nowych technologii.