XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii w Warszawie

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA SERCA - ECHO, MRI, CT

Warszawa, 22 listopada 2008, godz. 9.00-16.45
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

Szanowni Państwo,

Sympozja naukowo - szkoleniowe organizowane corocznie w listopadzie przez Instytut Kardiologii w Warszawie stały się już tradycją. W tym roku zapraszamy Państwa do udziału w 15 już edycji spotkania. Jego wiodącym tematem jest nowoczesna nieinwazyjna diagnostyka obrazowa serca.

Od wielu lat obserwujemy rozszerzenie wskazań do nieinwazyjnego obrazowania serca i dużych naczyń. Diagnostyczne cewnikowanie serca coraz bardziej ustępuje pola echokardiografii, tomografii komputerowej i rezonansowi magnetycznemu. Metody ultradźwiękowe służą obecnie nie tylko ocenie morfologii serca i parametrów hemodynamicznych. Dzięki nim można obecnie prześledzić różnice w globalnej i odcinkowej czynności mięśnia lewej komory oraz zaburzenia synchronii pracy serca.

W najbliższej przyszłości nastąpi rozszerzenie możliwości rozpoznawania zmian w tętnicach wieńcowych przez wprowadzenie badań tomografii komputerowej. Nowe urządzenia cechują się takimi parametrami technicznymi, które pozwolą na optymalizację nowoczesnej, nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej. Nowe skanery pozwalają na zwiększenie odsetka w pełni diagnostycznych badań do 96-98% oraz eliminują niektóre z dotychczasowych ograniczeń tej metody.

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych powoli znajduje miejsce w zaleceniach międzynarodowych towarzystw jako metoda preferowana w diagnostyce wybranych grup pacjentów. W ostatnich kilku latach zauważalne jest stopniowe rozszerzanie wskazań do wykonania tego badania. Obecnie uznane wskazania obejmują również pacjentów z niskim lub umiarkowanym ryzykiem rozpoznania choroby wieńcowej, a metoda ta jest już w wielu ośrodkach stosowana w celu wykluczenia choroby wieńcowej. Postępowanie takie, czyli używanie tomografii komputerowej jako metody pozwalającej na wykluczenie zwężeń w tętnicach wieńcowych jest zgodne z najnowszymi zaleceniami.

Rezonans magnetyczny serca jest techniką gwarantującą najwyższą jakość uzyskiwanych obrazów o potencjalnie zasadniczej roli w nowoczesnej, nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej. Technika ta, stosowana od wielu lat w radiologii, nie była szeroko wykorzystywana do obrazowania serca z powodu małej dostępności, zbyt słabych parametrów dostępnych urządzeń oraz braku oprogramowania odpowiedniego dla kardiologii. Nieliczni kardiolodzy mogli więc jedynie w ograniczonym zakresie korzystać z możliwości diagnostycznych CMR.

Rosnące zainteresowanie tą metodą spowodowało jednak, że coraz to nowe ośrodki kardiologiczne są wyposażane w najnowocześniejsze generacje skanerów, a metoda ta jest coraz szerzej wykorzystywana w rutynowej praktyce klinicznej. Jest to zgodne z najnowszymi zaleceniami towarzystw kardiologicznych, które uznają CMR za ?złoty standard? w diagnostyce wielu schorzeń kardiologicznych.

Podstawy teoretyczne tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, możliwości diagnostyczne i wskazania do ich wykorzystania zostaną szeroko omówione w trakcie Sympozjum. Przedstawimy Państwu również przykłady praktycznych zastosowań omawianych metod, przedyskutujemy możliwe zastosowania w przyszłości.

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym dorocznym Sympozjum, w dniu 22 listopada 2008 r., w hotelu Marriott w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że wykłady grona ekspertów nie tylko zainteresują Państwa, ale przekonają o zaletach nowoczesnego obrazowania serca i zachęcą do dalszej współpracy z Instytutem Kardiologii.

Witold Rużyłło

Piotr Hoffman

Zofia T. Bilińska

tl_file2/content/nauka/konferencje/xv sympozjum naukowo szkoleniowe instytutu kardiologii w warszawie/witold rozyllo_53.png

tl_file2/content/nauka/konferencje/xv sympozjum naukowo szkoleniowe instytutu kardiologii w warszawie/Piotr Hoffman.png

tl_file2/content/nauka/konferencje/xv sympozjum naukowo szkoleniowe instytutu kardiologii w warszawie/Zofia T Bilinska.png

Dyrektor Instytutu Kardiologii

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego


Program naukowy

Otwarcie sympozjum

W.Rużyłło

900

SESJA NR 1

Tomografia komputerowa w diagnostyce choroby wieńcowej

P. Hoffmann, C.Kępka, W. Rużyłło

910 - 1045

Podstawy Tomografii Komputerowej w kardiologii

C. Kępka

10 min

Tomografia komputerowa w diagnostyce choroby wieńcowej

J. Pręgowski

30 min

Prezentacja 4 przypadków

M. Kruk

30 min

Przyszłość metody

C. Kępka

10 min

Dyskusja

15 min

Przerwa

1045 - 1115

SESJA NR 2

Rezonans magnetyczny serca

Ł. Małek, J. Miśko, J. Walecki

1115 - 1230

Rezonans magnetyczny w diagnostyce chorób serca - sposoby akwizycji, aktualne wskazania

J. Miśko

30 min

Prezentacja 3 przypadków

C. Kępka, Ł. Małek, B. Miłosz

30 min

Dyskusja

15 min

Lunch

1230 - 1330

SESJA NR 3

Ostre stany kardiologiczne

A. Klisiewicz, I. Michałowska, J. Pręgowsk

1330 - 1500

Echo - w jakich sytuacjach pomocne?

H. Szwed

25 min

Wielorzędowa tomografia komputerowa - kiedy metodą pierwszego wyboru?

I. Michałowska

25 min

Rezonans magnetyczny - kiedy warto wykonać badanie?

J. Miśko

25 min

Dyskusja

15 min

Przerwa

1500 - 1515

SESJA NR 4

Choroba niedokrwienna serca - kurczliwość, perfuzja, żywotność

M. Kowalski, M. Kruk, A. Teresińska

1515 - 1635

Czynność lewej komory - porównanie stosowanych metod

M. Kowalski

20 min

Ocena perfuzji i żywotności mięśnia sercowego

a) Echo

A. Klisiewicz

15 min

b) SPECT

A. Teresińska

15 min

c) MRI

J. Miśko

15 min

Dyskusja

15 min

Podsumowanie sympozjum

P. Hoffmann

1635 - 1645


Opłata za uczestnictwo:
120 zł - przy zgłoszeniu przed 31.10.2008
140 zł - przy zgłoszeniu po 31.10.2008

Wszelkich informacji udziela:
Biuro Kongresów i Turystyki "CONGRESS-OR"

ul. Żurawia 47 lok. 304; 00-680 Warszawa,
tel./fax: (22) 621 31 16, 628 45 48

e-mail: p.ornatkiewicz@congressor.com.pl
Osoba kontaktowa: Paweł Ornatkiewicz

Pliki do pobrania: