XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii w Warszawie

BIOMARKERY W CHOROBACH UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

Warszawa, 28 listopada 2009 r.
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

Szanowni Państwo!

Instytut Kardiologii w Warszawie - tradycyjnie w listopadzie - organizuje sympozjum naukowo-szkoleniowe. W tym roku zapraszamy Państwa do udziału w 16. już spotkaniu. Jego głównym tematem są biomarkery.

Pojęcie biomarker wprowadzono do terminologii medycznej 20 lat temu. W 2001 r. przedstawiono definicję biomarkerów, mówiącą, że jest to cecha, która daje się obiektywnie zmierzyć i może być zastosowana w ocenie procesów fizjologicznych oraz patologicznych lub odpowiedzi organizmu na działania terapeutyczne. W najszerszym ujęciu biomarkerami są wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stężenia cholesterolu i glukozy we krwi, ale także badań obrazowych. W trakcie tej sesji ograniczymy się do przedstawienia biomarkerów jako związków analizowanych w materiale biologicznym.

W ostatnim okresie obserwuje się rosnącą rolę biomarkerów w różnych dziedzinach kardiologii. Biomarkery szybko stały się niezbędne w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych, zmieniły definicję ostrego zawału serca, weszły do standardów rozpoznawania ostrego zawału serca. Biomarkery są pomocne także w innych sytuacjach praktyki lekarskiej, w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, monitorowaniu terapii, czy też w prognozowaniu losów chorego. W wyniku ogromnego postępu wiedzy, jaki dokonuje się na naszych oczach, obok biomarkerów klasycznych, takich jak stężenie cholesterolu, czy też od niedawna stężenia troponiny i Nt-proBNP, pojawiają się wciąż nowe substancje poddawane ocenie w różnych sytuacjach klinicznych. Określenie znaczenia strategii wielomarkerowej w diagnostyce ostrych stanów kardiologicznych to wyzwanie na najbliższą przyszłość.

W ramach tego spotkania postaramy się przedstawić Państwu rolę biomarkerów w chorobie niedokrwiennej serca, ich znaczenie w monitorowaniu progresji miażdżycy chorób układu sercowo-naczyniowego. Oddzielną sesję poświęcimy roli biomarkerów w diagnostyce, monitorowaniu leczenia i rokowaniu u chorych na niewydolność serca. W ostatniej sesji przeanalizujemy znaczenie biomarkerów w innych stanach kardiologicznych, takich jak zator płucny, infekcyjne zapalenie wsierdzia, czy też ostre odrzucanie przeszczepu serca. W podsumowaniu postaramy się powiedzieć Państwu o roli biomarkerów w indywidualizacji diagnostyki i wyborze terapii dostosowanej do danego pacjenta.

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym dorocznym sympozjum, 28 listopada 2009 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że wykłady grona ekspertów zainteresują Państwa i będą pomocne w codziennej pracy z pacjentami.


Wszystkie informacje znajdą Państwo pod adresem:
www.konferencje.termedia.pl