XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii

26 listopada 2011 r. odbyło się XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii. Wiodącym tematem spotkania było "Dziedziczne podłoże chorób układu sercowo-naczyniowego a nowoczesne metody leczenia".

Podczas sympozjum zostały omówione cztery główne zagadnienia dotyczące znaczenia podłoża genetycznego w chorobach układu sercowo-naczyniowego:

 • Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD) - klasyfikacja, przyczyny, leczenie.
 • Rola badań rodzinnych w diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii.
 • Rola badań genetycznych w diagnostyce i leczeniu złośliwych arytmii.
 • Kiedy badania genetyczne ukierunkowują leczenie nadciśnienia tętniczego?


Pierwsza sesja poświęcona była Tętniakom i rozwarstwieniu aorty piersiowej (TAAD).
Przewodniczyli jej: Prof. Witold Rużyłło, Prof. Piotr Hoffman oraz Prof. nadzw. Mariusz Kuśmierczyk.

Wykłady wygłosili:

 • dr n. med. Ewa Michalak: Demografia, kryteria diagnostyczne tętniaków aorty piersiowej (TAA),
 • dr n. med. Eugeniusz Szpakowski: Klasyfikacja rozwarstwień aorty piersiowej (TAD). Leczenie operacyjne pacjentów z TAAD: wyniki wczesne i odległe,
 • mgr inż. Maria Franaszczyk: Podłoże genetyczne TAAD.

W trakcie sesji zostały zaprezentowane również przypadki pokazujące postaci: zespołowej i niezespołowej TAAD:

 • dr n. med. Hanna Janaszek-Sitkowska: Zespół Marfana,
 • dr Justyna Rybicka: Dwupłatkowa zastawka aortalna (BAV) z TAAD,
 • dr Blanka Milanowska: Niezespołowy TAAD.


Druga sesja dotyczyła Roli badań rodzinnych w diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii.
Przewodniczyli jej: Prof. nadzw. IK Stefania L. Chojnowska, Prof. nadzw. IK Anna Klisiewicz oraz Prof. nadzw. WUM Rafał Płoski.

Wykłady wygłosili:

 • Prof. Zofia T. Bilińska: Badania rodzinne w kardiomiopatiach - stanowisko Grupy Roboczej Chorób Mięśnia Sercowego i Osierdzia ESC

Prezentacje przypadków:

 • dr Magdalena Polańska-Skrzypczyk: Rodzina z kardiomiopatią przerostową sarkomerową potwierdzoną badaniem genetycznym,
 • dr Mariusz Kłopotowski: Rodzina z chorobą Fabry?ego potwierdzoną badaniem genetycznym,
 • dr n. med. Łukasz Małek: Rodzina z kardiolaminopatią potwierdzoną badaniem genetycznym.


Sesji poświęconej Roli badań genetycznych w diagnostyce i leczeniu złośliwych arytmii
przewodniczyli: Prof. nadzw. IK Elżbieta K. Biernacka, Prof. Hanna Szwed oraz Prof. nadzw. IK Andrzej Przybylski.

W trakcie sesji wykłady wygłosili:

 • Prof. nadzw. IK Elżbieta K. Biernacka: Podłoże genetyczne złośliwych arytmii.

Prezentacje przypadków:

 • dr Katarzyna Gepner: Zespół wydłużonego QT potwierdzony badaniem genetycznym,
 • dr Grzegorz Warmiński: Katecholaminergiczny VT potwierdzony badaniem genetycznym,
 • dr Olgierd Woźniak: Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory potwierdzona badaniem genetycznym.


Tematem sesji czwartej była próba odpowiedzi na pytanie: Kiedy badania genetyczne ukierunkowują leczenie nadciśnienia tętniczego?
Sesji przewodniczyli: Prof. Andrzej Januszewicz, Prof. Jerzy Korewicki oraz Prof. Janina Stępińska.

Wykłady wygłosili:

 • dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek: European Project on Genes in Hypertension (EPOGH) - Czy jesteśmy gotowi do podejmowania decyzji terapeutycznych, opierając się na oznaczeniach genetycznych w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym?
 • dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska: Miejsce badań genetycznych w postępowaniu z chorym z guzem chromochłonnym

Prezentacja przypadku:

 • dr n. med. Aleksander Prejbisz: Chory z guzem chromochłonnym.

Wykład dotyczący Nadciśnienia tętniczego współistniejącego z chorobami nerek o podłożu genetycznym
został wygłoszony przez Prof. Andrzeja Januszewicza oraz dr hab. n. med. Marcina Adamczaka.

Sympozja naukowo - szkoleniowe organizowane corocznie w listopadzie przez Instytut Kardiologii stały się już tradycją. W tym roku wzięło w nim udział ponad 600 uczestników.

 

Więcej informacji o Sympozjum