XX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii

23 listopada 2013 r. odbyło się XX Sympozjum Instytutu Kardiologii. Tematem spotkania były "Wybrane aspekty diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych".

Podczas sympozjum zostały omówione cztery główne zagadnienia:

 • Postępy w interwencyjnym leczeniu wad zastawkowych serca
 • Nadciśnienie płucne w wadach wrodzonych i nabytych serca
 • Migotanie przedsionków - praktyka trudniejsza od wytycznych
 • Wspomaganie mechaniczne serca w leczeniu przewlekłej niewydolności serca - doświadczenia, nadzieje i perspektywy

Pierwsza sesja była poświęcona postępom w interwencyjnym leczeniu wad zastawkowych serca.
Przewodniczyli jej: prof. Witold Rużyłło, prof. Adam Witkowski, prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki oraz prof. nadzw. Mariusz Kuśmierczyk.

W trakcie sesji omówiono i przedstawiono przypadki przeznaczyniowego wszczepienia zastawki aortalnej i płucnej oraz interwencyjnego leczenia niedomykalności mitralnej i przecieków okołozastawkowych.


Wykłady wygłosili:

 • prof. Witold Rużyłło, prof. nadzw. Zbigniew Chmielak - 27 lat przezskórnej komisurotomii mitralnej,
 • prof. nadzw. Piotr Szymański - Zastosowanie echokardiografii w interwencyjnym leczeniu wad zastawkowych serca - rekomendacje Europejskiej Asocjacji Echokardiografii,
 • dr n. med. Maciej Grabowski, dr n. med. Maciej Dąbrowski - Prezentacja przypadku przeznaczyniowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI),
 • prof. Adam Witkowski - Kiedy wykonujemy TAVI u chorych umiarkowanego ryzyka chirurgicznego?
 • dr n. med. Jerzy Pręgowski - Interwencyjne leczenie niedomykalności mitralnej,
 • prof. Marcin Demkow - Interwencyjne leczenie przecieków około zastawkowych,
 • prof. nadzw. Elżbieta K. Biernacka, prof. Marcin Demkow, prof. Witold Rużyłło - Interwencyjne leczenie dysfunkcji drogi odpływu prawej komory,
 • prof. Marcin Demkow - Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej u pacjentki po korekcji tetralogii Fallota - prezentacja przypadku.

Sesji dotyczącej nadciśnienia płucnego w wadach wrodzonych i nabytych serca przewodniczyli: Prof. Piotr Hoffman, prof. nadzw. Ewa Orłowska-Baranowska, prof. nadzw. Mariusz Kuśmierczyk oraz prof. nadzw. Mirosław Kowalski.

W trakcie sesji zaprezentowano najważniejsze zagadnienia dotyczące tętniczego nadciśnienia płucnego wtórnego do wad wrodzonych i nabytych serca. Przedstawiono również aktualne możliwości terapeutyczne i własne doświadczenia w leczeniu tego powikłania.


Wykłady wygłosili:

 • prof. Piotr Hoffman - Tętnicze nadciśnienie płucne w wadach wrodzonych serca,
 • dr Beata Kuśmierczyk - Droszcz - Leczenie chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym wtórnym do wad wrodzonych serca - wyniki własne,
 • dr n. med. Elżbieta Abramczuk - Nadciśnienie płucne i niedomykalność trójdzielna po operacji zastawki mitralnej - prezentacja przypadku,
 • prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki - Nadciśnienie płucne u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej,

W kolejnej sesji omówione zostały problemy związane z migotaniem przedsionków.
Sesji przewodniczyli: prof. nadzw. Łukasz Szumowski, prof. Janina Stępińska, prof. Marcin Demkow oraz prof. nadzw. Barbara Lubiszewska.

W trakcie sesji zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat leczenia migotania przedsionków w Polsce z uwzględnieniem roli ablacji, nowych doustnych antykoagulantów, a także możliwości zabezpieczenia chorych z migotaniem przedsionków przed udarem poprzez zamykanie uszka lewego przedsionka.


Wykłady wygłosili:

 • prof. Janina Stępińska - Leczenie przeciwzakrzepowe chorych z migotaniem przedsionków w Polsce,
 • prof. nadzw. Łukasz Szumowski - Rola ablacji w leczeniu migotania przedsionków,
 • prof. Adam Witkowski - Zamknięcie uszka lewego przedsionka.


Przedstawione także przypadki dotyczące:

 • modyfikacji ryzyka wystąpienia migotania przedsionków - dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
  (Komentarz: prof. Hanna Szwed),
 • chorego leczonego nowym doustnym antykoagulantem - dr n. med. Marek Banaszewski
  (Komentarz: prof. Janina Stępińska),
 • trudnego chorego leczonego w ośrodku referencyjnym - dr Robert Bodalski
  (Komentarz: prof. nadzw. Łukasz Szumowski).

Sesji dotyczącej wspomagania mechanicznego serca w leczeniu przewlekłej niewydolności serca przewodniczyli: prof. Andrzej Januszewicz, prof. nadzw. Jacek Grzybowski, prof. Hanna Szwed oraz prof. Tomasz Zieliński.


Wykłady wygłosili:

 • dr n. med. Grzegorz Religa - Wspomaganie niewydolnego serca - 15 lat doświadczeń Instytutu Kardiologii,
 • prof. Tomasz Zieliński - Przewlekła ciężka niewydolność serca - transplantacja czy wspomaganie?
 • dr n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, dr n. med. Marek Konka - Chory z ciężką niewydolnością serca - prezentacja przypadku.