XXIII Sympozjum Instytutu Kardiologii

19. listopada 2016 r. odbyło się XXIII Sympozjum Instytutu Kardiologii, w tym roku pod tytułem: „Standardy, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii”.

Otwarcia dokonał dyrektor Instytutu prof.nadzw. Tomasz Hryniewiecki, który przywitał przybyłego po raz pierwszy w historii sympozjów Instytutu Kardiologii Ministra Zdrowia – dr n.med. Konstantego Radziwiłła. Minister Radziwiłł omówił zmiany zachodzące w służbie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kardiologii i roli Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Pierwsza sesja dotyczyła najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i ich mocnych i słabych stron. Sesji przewodniczyli profesorowie: Marcin Demkow, Ryszard Piotrowicz oraz Łukasz Szumowski.
Omówiono problematykę migotania przedsionków, infekcyjnego zapalenia wsierdzia i prewencji sercowo – naczyniowej.

Sesji poświęconej otwartym pytaniom w kardiologii przewodniczyli profesorowie: Andrzej Januszewicz, Janina Stępińska oraz Adam Witkowski.
Podczas sesji poruszono tematykę zmian we współczesnej diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, leczenia opornego nadciśnienia tętniczego, nagłego zgonu sercowego u młodych dorosłych oraz granic działań medycznych w kardiologii.

Sesji dotyczącej najnowszych technologii w Instytucie Kardiologii przewodniczyli profesorowie: Witold Rużyłło, Piotr Hoffman oraz Tomasz Zieliński.
Zaprezentowano nowe technologie w kardiochirurgii, kardiologii interwencyjnej, elektrofizjologii i elektroterapii oraz w telemedycynie. Omówiona została także nowoczesna genetyka w kardiologii oraz nowości w echokardiografii i farmakoterapii kardiologicznej.

W sesji Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich omówione zostały ważne klinicznie problemy związane z kwalifikowaniem i dyskwalifikowaniem chorych do procedur kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Sesji przewodniczyli: prof. Jacek Różański - Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii, prof. Hanna Szwed - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii, oraz prof. Mariusz Kuśmierczyk – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii.

Sympozja naukowo – szkoleniowe organizowane są przez Instytut Kardiologii w listopadzie już od 23 lat. Podobnie jak w ubiegłych latach, tegoroczne Sympozjum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - wzięło w nim udział ponad 450 osób. Wszystkim słuchaczom i wykładowcom, pracownikom Instytutu Kardiologii, bardzo dziękujemy za kolejne udane spotkanie!