Zakład Radiologii

Kierownik Zakładu:

Dr hab. n. med. Ilona Michałowska

Zastępca Kierownika:

Dr Paweł Kwiatek

Kontakt:
  • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
  • +48 22 343 41 68
  • zaklad.radiologii@ikard.pl

W skład Zakładu wchodzą:

Pracownia Tomografii Komputerowej oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego zostały utworzone na początku 2008 r. Obie pracownie wyposażono w najnowszej generacji sprzęt zoptymalizowany dla zastosowań sercowo-naczyniowych. Wyposażenie obu pracowni obejmuje również sprzęt zapewniający pacjentowi maksymalne bezpieczeństwo w czasie wykonywania badań.

Ze względu na profil pacjentów hospitalizowanych w Instytucie Kardiologii, Zakład specjalizuje się w diagnostyce serca i dużych naczyń.


Działalność kliniczna

Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego wykonuje pełne badań ze szczególnym uwzględnieniem badań układu sercowo-naczyniowego. Badania wykonywane są u pacjentów hospitalizowanych w IK oraz diagnozowanych ambulatoryjnie. Pacjenci diagnozowani są w ramach kontraktu z NFZ.

Pracownia Radiologii Ogólnej oraz Tomografii Komputerowej wykonują badania całodobowo jedynie dla pacjentów szpitalnych.


Działalność naukowa

Lekarze pracujący w Zakładzie Radiologii są autorami rozdziałów w monografii „Diagnostyka obrazowa. Serce i duże naczynia” wydanej przez PZWL w 2014 roku. Lekarze pracujący w Zakładzie Radiologii prowadzą wykłady w czasie kursów z diagnostyki obrazowej organizowanych przez CMKP i Instytut Kardiologii.