Odwiedziny chorych

Pacjentów przebywających w Klinikach Narodowego Instytutu Kardiologii można odwiedzać we wszystkie dni tygodnia w godzinach:

  • od 1500 do 1900 - w dni powszednie
  • od 1200 do 1900 - w soboty, niedziele i święta

Odwiedziny chorych przebywających w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej odbywają się codziennie od godz. 1200 do godz. 1800 po uprzednim skontaktowaniu się z lekarzem.

Kierownik Kliniki/Oddziału lub lekarz dyżurny, w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na odwiedzanie chorego w godzinach nocnych.

W czasie odwiedzin, u jednego pacjenta mogą przebywać równocześnie w sali chorych tylko 2 osoby. Chorych mogą odwiedzać dzieci od 10 roku życia, przy czym dzieci w wieku 10-14 lat muszą być pod opieką osoby dorosłej.

Nie można odwiedzać pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną oraz osobom przeziębionym.
Ponadto w przypadku zagrożenia epidemiologicznego Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych może czasowo ograniczyć prawo do odwiedzin chorych przez osoby z zewnątrz.