Odwiedziny chorych

Pacjentów przebywających w klinikach/oddziałach Narodowego Instytutu Kardiologii (NIKard) można odwiedzać we wszystkie dni tygodnia w godzinach:

  • od 1500 do 1900 - w dni powszednie
  • od 1200 do 1900 - w soboty, niedziele i święta

Odwiedziny chorych przebywających w:
- Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej odbywają się codziennie od godz: 12:00 do godz. 18:00
- Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii mogą odbywać się codziennie od godz:15:00 do godz. 19:00
po uprzednim skontaktowaniu się z lekarzem.

Osoby z objawami infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki , bólu gardła, biegunki) nie powinny odwiedzać pacjentów w Nikard.
Kierownik kliniki/oddziału lub lekarz dyżurny, w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na odwiedzanie chorego w pozostałych godzinach.
W czasie odwiedzin, u jednego pacjenta może przebywać 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach -2 osoby.
W wyjątkowych przypadkach czas wizyt może być ograniczony przez personel medyczny.

Ponadto, w przypadku zagrożenia epidemiologicznego Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych może czasowo ograniczyć prawo do odwiedzin chorych przez osoby z zewnątrz.

Przypominamy, że na terenie szpitala nadal konieczne jest stosowanie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.
Po wejściu do Instytutu odwiedzający ma obowiązek odkażenia rąk.
Osoby odwiedzające swoich bliskich muszą również pamiętać o częstej dezynfekcji rąk, w trakcie pobytu w Instytucie jak i po odwiedzinach.

Powyższe zasady mają na celu ograniczenie potencjalnej transmisji chorób zakaźnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu naszych pacjentów.

P-306-73 Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego,obowiązujące podczas odwiedzin pacjentów przebywających w klinikach/ oddziałach Narodowego Instytutu Kardiologii obowiązujące od 10.06.2022r.