Zasady oraz szczegółowy sposób postępowania z klientami zewnętrznymi w Instytucie Kardiologii

Informujemy, że w celu zapewnienia przejrzystości podejmowanych kontaktów z klientami zewnętrznymi i właściwego ich dokumentowania przez pracowników Instytutu Kardiologii zostały określone zasady oraz szczegółowy sposób postępowania.

Wyżej wymienione wytyczne zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Kardiologii nr 35 z 14.08.2014 w sprawie stosowania wytycznych Ministra Zdrowia dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych.


Prosimy o dołączanie do załącznika nr 2 pełnomocnictw do reprezentowania firmy.