Zespół Poradni Specjalistycznych

Kierownik Poradni:

Dr n. med. Hanna Pogorzelska

Zastępca Kierownika Kliniki:

Dr Ryszard Mielniczuk

Rejestracja:
 • +48 22 815 28 36
 • +48 22 812 44 97
Centrala:
 • +48 22 613 05 68
 • ZPS-Niemodlinska@ikard.pl
Kontakt:
 • +48 22 812 48 98
 • ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa

W skład Zespołu Poradni wchodzą:

 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym
 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Prób Wysiłkowych
 • Pracownia Elektrokardiografii Nieinwazyjnej (EKG, Holter EKG)
 • Poradnia laryngologiczna - dla pacjentów hospitalizowanych
 • Poradnia Stomatologiczna - dla pacjentów hospitalizowanych


Działalność usługowa:

 • Zespół Poradni Specjalistycznych świadczy usługi z zakresu porad kardiologicznych oraz pełnej ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rocznie udzielamy ponad 20 tysięcy porad.
 • Udzielamy porad chorym z chorobą niedokrwienną serca, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami lipidowymi, z zaburzeniami rytmu serca. Prowadzimy chorych z wadami serca, niewydolnością serca oraz po operacjach kardiochirurgicznych.
 • W ramach świadczonych usług oprócz porad kardiologicznych Zespół Poradni Specjalistycznych prowadzi edukację pacjentów w zakresie prewencji wtórnej choroby wieńcowej, dietetyki, profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz prawidłowego leczenia przeciwkrzepliwego.
 • Pacjenci pozostający pod opieką Zespołu Poradni Specjalistycznych mają możliwość rozszerzonej specjalistycznej diagnostyki w oparciu o bazę diagnostyczną Instytutu Kardiologii, w razie potrzeby mogą być kierowani do Klinik Instytutu Kardiologii.
 • Poradnie: laryngologiczna i stomatologiczna świadczą usługi dla pacjentów hospitalizowanych w Klinikach Instytutu.


Działalność naukowa:

Pracownicy Poradni prowadzą badania naukowe i kliniczne w zakresie prewencji wtórnej, ambulatoryjnej rehabilitacji ruchowej, leczenia przeciwzakrzepowego, genotypu pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.


Informacje dla pacjentów:

 • Zespół Poradni Specjalistycznych przyjmuje pacjentów pierwszorazowych kierowanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do diagnostyki, oraz po zabiegach w Instytucie Kardiologii do dalszej opieki ambulatoryjnej.
 • Zapisy do Zespołu Poradni Specjalistycznych odbywają się codziennie, osobiście w rejestracji lub telefonicznie. Warunkiem zapisu jest posiadanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. O terminie przyjęcia decyduje kolejność zgłoszeń.