Nowa pracownia elektrofizjologii II Kliniki Choroby Wieńcowej

W Instytucie Kardiologii otwarto nową pracownię elektrofizjologii Oddziału Zaburzeń Rytmu II Kliniki Choroby Wieńcowej. Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Oddziału Zaburzeń Rytmu II Kliniki Choroby Wieńcowej jest jedną z dwóch funkcjonujących w Instytucie pracowni wykonujących zabiegi elektrofizjologiczne, których rocznie w Instytucie Kardiologii przeprowadza się ponad 2200.

W szczególności są to: ablacje częstoskurczów nadkomorowych, migotania przedsionków, częstoskurczów komorowych, oraz wszczepienia urządzeń do elektroterapii (stymulatory, kardiowertery-defibrylatory, stymulatory/defibrylatory resynchronizujące). W pracowni wykonywane są także zabiegi usuwania elektrod urządzeń wszczepialnych.
Pracownia dysponuje nowoczesną salą zabiegową z bogatym wyposażeniem specjalistycznym (między innymi systemy elektroanatomiczne).

Wróć