Zrealizowane inwestycje

Wymiana podłogi

Dzięki funduszowi prewencyjnemu PZU, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - dokonał wymiany podłogi na wykładzinę antybakteryjną w ciągach komunikacyjnych na parterze budynków od H2 do H5 oraz w ciągu komunikacyjnym Izby Przyjęć.

Wymiana podłogi

Nowa pracownia elektrofizjologii II Kliniki Choroby Wieńcowej

W Instytucie Kardiologii otwarto nową pracownię elektrofizjologii Oddziału Zaburzeń Rytmu II Kliniki Choroby Wieńcowej. Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Oddziału Zaburzeń Rytmu II Kliniki Choroby Wieńcowej jest jedną z dwóch funkcjonujących w Instytucie pracowni wykonujących zabiegi elektrofizjologiczne, których rocznie w Instytucie Kardiologii przeprowadza się ponad 2200.

Nowa pracownia elektrofizjologii II Kliniki Choroby Wieńcowej

Pracownia hemodynamiki Instytutu Kardiologii z nowym aparatem angiokardiograficznym

Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii została zmodernizowana i wyposażona w nowy angiograf. Zakup nowego sprzętu połączony był z koniecznością przeprowadzenia remontu pracowni. Instytut Kardiologii jest wiodącym ośrodkiem kardiologii interwencyjnej w Polsce. Pracownia dysponuje trzema, w pełni wyposażonymi salami zabiegowymi kardiologii interwencyjnej, w tym hybrydową salą operacyjną, w których wykonuje się ponad 5 tys. zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych rocznie.

Pracownia hemodynamiki Instytutu Kardiologii z nowym aparatem angiokardiograficznym

Najnowszej generacji, dwuźródłowy, 384 - rzędowy tomograf komputerowy

W 2015 r. Pracownia Tomografii Komputerowej IK została wyposażona w najnowszej generacji, dwuźródłowy, 384 - rzędowy tomograf komputerowy. Pracownia funkcjonuje w Instytucie Kardiologii od 2008 r. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, które należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie skanerów na świecie. Charakteryzuje się największą rozdzielczością czasową, wynoszącą 66 ms oraz najszybszą rotacją lampy 0,25 s.

Najnowszej generacji, dwuźródłowy, 384 - rzędowy tomograf komputerowy

Rezonans magnetyczny

W 2015 r. Pracownia Rezonansu Magnetycznego IK wyposażona została w nowoczesny aparat o indukcji pola1,5 T z najnowszą platformą oprogramowania. Pracownia wykonuje pełny zakres badań ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej diagnostyki MR układu sercowo - naczyniowego.

Rezonans magnetyczny

Gammakamera SYMBIA INTEVO EXCEL

W 2015 r. Samodzielna Pracownia Medycyny Nuklearnej wyposażona została w gammakamerę SYMBIA INTEVO EXCEL. Jest to cyfrowa gammakamera SPECT o dużym polu widzenia, sprzężona z 2 warstwowym aparatem CT. Gammakamera SYMBIA INTEVO EXCEL, w posiadanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania, jest unikatowym urządzeniem, będącym kamerą kardiologiczną i jednocześnie systemem posiadającym pełne możliwości wykonywania innych badań z zakresu medycyny nuklearnej.

Gammakamera SYMBIA INTEVO EXCEL

Zintegrowany system najwyższej klasy aparatów echokardiograficznych

Instytut Kardiologii dysponuje zintegrowanym systemem najwyższej klasy aparatów echokardiograficznych, w tym przezprzełykowych, zlokalizowanych w klinikach, ambulatoriach, na salach operacyjnych, pooperacyjnych, sali hybrydowej. Pracownie zostały wyposażone m.in. w najwyższej klasy aparaty, umożliwiające obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, z zaawansowanym oprogramowaniem badawczym. Wszystkie urządzenia łączy cyfrowy system archiwizowania i analizy danych.

Zintegrowany system najwyższej klasy aparatów echokardiograficznych

Sala intensywnej terapii pacjentów po zabiegach w sali hybrydowej

Dobiegł końca remont i modernizacja jednej z sal chorych w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej dla potrzeb intensywnej terapii pacjentów po zabiegach w sali hybrydowej.
Remont Sali współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Sala intensywnej terapii pacjentów po zabiegach w sali hybrydowej

Nowa lokalizacja Poradni Transplantologicznej

Poradnia Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii została przeniesiona do nowej lokalizacji, w wyremontowanej w 2014 r. części budynku Instytutu. Poradnia sprawuje opiekę nad pacjentami po przeszczepie serca oraz oczekującymi na przeszczep. Pomieszczenia prezentują się bardzo nowocześnie. Posiadają wysoki standard odpowiadający wszystkim normom unijnym przewidzianym dla placówek medycznych.

Nowa lokalizacja Poradni Transplantologicznej