Dynamiczna scyntygrafia nerek

Dynamiczna scyntygrafia nerek wykonywana jest za pomocą radiofarmaceutyku Tc-99m-DTPA.

Cel badania

Dynamiczna scyntygrafia nerek z DTPA ujawnia nieprawidłowości na każdym poziomie systemu oczyszczania krwi z produktów przemiany materii.
W badaniu uzyskujemy informacje o ukrwieniu i funkcjonowaniu nerek a także o stanie dróg moczowych, oceniając:

  • dopływ krwi ze znacznikiem do obu nerek,
  • szybkość i skuteczność filtracji w obu nerkach,
  • odpływ moczu ze znacznikiem z kielichów nerkowych przez miedniczki nerkowe, moczowody do pęcherza moczowego.

Technika badania

Badanie wykonuje się z użyciem preparatu DTPA (kwas dietylenotriaminopentaoctowy) znakowanego radioizotopem technet-99m (energia fotonów: 140 keV, okres półrozpadu: 6 godz.). Związek ten, podobnie jak naturalne substancje we krwi, jest filtrowany w nerkach i razem z moczem wydalany. Cały ten proces jest rejestrowany przez około 30 minut przy użyciu gamma-kamery.

Pacjenta układa się w polu widzenia gamma-kamery i podaje dożylnie radiofarmaceutyk. Jednocześnie uruchomiona zostaje akwizycja badania. Czas badania wynosi ok. 30 min.

Przygotowanie pacjenta

Pacjent musi być przed badaniem dobrze nawodniony: ok.1 godz. przed badaniem podaje się od 0,5 do 1 litra płynu niegazowanego.