Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Narodowego Instytutu Kardiologii ul. Alpejska 42 i  Niemodlińska 33 oraz badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Pomoc merytoryczną w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń pracowników Narodowego Instytutu Kardiologii oraz ćwiczeń ewakuacyjnych. Prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Czynne uczestnictwo w procesie prowadzonych inwestycji - rozbudowy i przebudowy Narodowego Instytutu Kardiologii

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe konserwacja gaśnic

Umowa konserwacja gaśnic

Klauzula dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji umowy

Klauzula informacyjna dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do realizacji umowy

Zmiana terminu składania ofert

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową
i bieżący nadzór autorski nad Systemami ACS/A-POS (oprogramowanie obsługi kuchni, stołówki i miejsc sprzedaży detalicznej) wraz z osprzętem komputerowym oraz instalacji i konfiguracji modułów specjalistycznych:
- „Analityka Sprzedaży”
- „Magazyn Odzieży BHP”
- „Zamówieniomat”
- „Obsługa preferencyjnych warunków zakupowych dla wybranych grup odbiorców”

Ogłoszenie

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Project Manager

 

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Data Manager

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Safety Manager

 

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Monitor Medyczny

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Dokumenty do pobrania:

Załączniki do pobrania

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Doradcę technicznego  w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę profesjonalnych środków myjących i płuczących do maszyn (zmywarek) na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi wraz ze zmienionym załącznikiem

IK.AG.A.065.20.2022_ 1 zmiana 1 treści zapytania ofertowego

IK.AG.A.065.20.2022_ Aktualny_Zał. nr 1 Formularz ofertowy (xlsx)

IK.AG.A.065.20.2022_ 2 zmiana 2 treści zapytania ofertowego.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie przeglądów zasilaczy UPS w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie:

- usług poawaryjnego odzyskiwania systemów, usług komputerowych w zakresie archiwizowania, usług pomocy komputerowej, usług wsparcia systemu, usług testowania i konserwacji systemów;

- w zakresie zarządzania oprogramowaniem sieciowym: administrowanie siecią LAN klienta oraz sprzętem sieciowym (routery, przełączniki), serwerami sieciowymi działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, Microsoft Windows.

- konserwacji i administracji systemem pocztowym i antyspamowym.

- konserwacji i administracji serwerami DNS

Pliki do pobrania

Wyniki

Nabór ekspertów do aktualizacji opracowań dokumentów powstałych w ramach fazy B projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”

Dokumenty do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

Do pobrania.

1. Aktualizacja wymagań

2. Aktualizacja wymagań

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Narodowego Instytutu Kardiologii w sprawach bieżących związanych z działalnością Instytutu.

 

Do pobrania

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę osprzętu komputerowego do obsługi systemu samorejestracji pacjentów oraz dostawę oprogramowania wraz z osprzętem do obsługi samodzielnego składania zamówień przez gości restauracji szpitalnej

Do pobrania

 

Wyniki

Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz  aktualizacją istniejącej inwentaryzacji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1 do ZO

Zał nr 2 do ZO

Zał nr 3 do ZO

Zał nr 4 do ZO

Zał nr 5 do ZO

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę wraz z wdrożeniem oprogramowania – systemu kolejkowego.

 

Do Pobrania

 

KOMUNIKAT DOT. POSTĘPOWANIA nr PU/348/EO/179/2021

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa uprzejmie informuje, że nastąpiła aktualizacja Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu nr PU/348/EO/179/2021.

W związku z powyższym:

  1. a) publikujemy zaktualizowaną dokumentację,
  2. b) przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert na 08 grudnia 2021 r. godz. 14:00.

 

Aktualizacja OPZ

 

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

Do Pobrania

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na Dostawę Systemu Bezprzewodowej Kontroli Dostępu do pomieszczeń.

Do pobrania

Wyniki

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego do współpracy w ramach projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" - Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:
- KORDIAN Ogłoszenie nabór POZ
- KORDIAN SWKO nabór POZ
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty POZ KORDIAN
- wzór Umowy z POZ_KORDIAN

- Rozstrzygnięcie postepowania

 

Zaproszenie do składania ofert -  Wykonanie poprzegladowych napraw w zasilaczach UPS w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę serwisowania i konserwację automatów drzwiowych znajdujących się w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie przy ul. Alpejskiej 42.

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie wyników

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42,04-628 Warszawa
ogłasza konkurs na obsługę niekomercyjnych badań klinicznych, których Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie : dostawy badanych produktów leczniczych, dostawy placebo, etykietowania badanego produktu leczniczego/placebo, zwolnienia do badania klinicznego oraz utylizacji.

Postępowanie konkursowe

Formularz ofertowy

Wzór klauzuli dla kontrahentów

Wzór klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji umowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy handlowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na serwisowanie, konserwację, przeglądy i inne prace związane z użytkowaniem i obsługą systemów bezpieczeństwa: System Sygnalizacji Pożaru (SSP), Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), System Oddymiania i Elementy Automatyki Pożarowej w obiektach Narodowego Instytutu Kardiologii zlokalizowanych przy ulicy Alpejskiej 42 i Niemodlińskiej 33.

Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe

Umowa SAP do przetargu p.poż.

Wzór klauzuli dla kontrahentów

Wzór klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji i kontaktu

Wzór klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do realizacji i kontaktu

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na projekt graficzny, skład, łamanie, druk, oprawę i dostawę poradnika dla pacjentów w ramach  Projektu „Sercu na Ratunek. Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”

Załączniki

Ogłoszenie wyników

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę, instalację, konfigurację, uruchomienie oprogramowania do obsługi kuchni i stołówki wraz z osprzętem komputerowym.

Pliki do pobrania

Wyniki

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Ekspertyza techniczna

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego do współpracy w ramach projektu: „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim" - Projekt POWR.05.01.00-00-0024/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

Do pobrania:
- KORDIAN Ogłoszenie nabór POZ
- KORDIAN SWKO nabór POZ
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty POZ KORDIAN
- wzór Umowy z POZ_KORDIAN

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Narodowy Instytut Kardiologii ogłasza nabór na realizację zadania:

Kampania informacyjna dotycząca promocji projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF" współfinansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór oświadczenia

Rozstrzygnięcie konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie przeglądów zasilaczy UPS w budynkach przy ul. Alpejskiej 42, w Warszawie.

Do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół otwarcia ofert na przeglądy UPS