Ogłoszenia

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową
i bieżący nadzór autorski nad Systemami ACS/A-POS, portal WEB (oprogramowanie obsługi kuchni, stołówki i miejsc sprzedaży detalicznej)

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonywania usług

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii 

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie poprzeglądowych napraw w zasilaczach UPS w budynkach przy ul. Alpejska 42, w
Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poprzeglądowych napraw w zasilaczach UPS w budynkach przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę serwisowania i konserwację dźwigów znajdujących się na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul.Alpejskiej.

Zaproszenie do składania ofert.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę serwisowania i konserwację automatów drzwiowych znajdujących się w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie przy ul.Alpejskiej.

Zapytanie ofertowe.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii ogłasza postępowanie o udzielanym zamówieniu na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Instytutu Kardiologii oraz osób towarzyszących i dzieci do lat 15

Ogłoszenie.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Przedmiotem zamówienia jest usługa Safety managera w Projekcie 2020/ABM/01/00002 pt.: „Optymalna farmakoterapia w zabiegach strukturalnych z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial) na trzy niekomercyjne badania kliniczne: STOP CLOT, SAFE LAAC i SAFE LAAC CKD.

Projekt finansowany jest ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie konkursowe

Oferta

Wzór oświadczenia

Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa Project Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. "Badanie kliniczne randomizowane, otwarte, oceniające skuteczność przeciwmiażdżycową wybranych leków przeciwcukrzycowych u chorych z chorobą wieńcową i stanem przedcukrzycowym. CASCADES trial".

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. "Badanie kliniczne randomizowane, otwarte, oceniające skuteczność przeciwmiażdżycową wybranych leków przeciwcukrzycowych u chorych z chorobą wieńcową i stanem przedcukrzycowym. CASCADES trial".

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie dot. opracowania analizy i korzyści (rozdział 8-10) do studium wykonalności. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę wykonywania testów diagnostycznych aparatury rentgenowskiej oraz monitorów diagnostycznych przez okres 36 miesięcy.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Wykaz urządzeń podlegających testom specjalistycznym

Formularz asortmentowo-cenowy

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie testów aparatury rtg

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Narodowy Instytut Kardiologii rozpoczyna proces rozeznania rynku w zakresie zakupu:

 • aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 107 szt.;
 • wag elektronicznych – 107 szt.;
 • termometrów pokojowych – 107 szt.;
 • taśm antropometrycznych – 107 szt.,

Szczegółowy opis zawarto w dołączonych plikach.

Zaproszenie do składania informacji cenowych (DOCX)

Zaproszenie do składania informacji cenowych (PDF)

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ciśnieniomierze

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - waga elektroniczna

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - termometr pokojowy

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia - taśma antropometryczna

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa strzygarek chirurgicznych wraz z ostrzami na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Klauzula dla kontrahentów

Załącznik nr 3 - Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

Załącznik nr 4 - Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego

Załącznik nr 5 - Protokół odbioru

Załącznik nr 6 - Protokół reklamacji

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania 2

Zmieniony plik - oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia i wyboru ofert

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie przeglądów agregatów prądotwórczych w budynkach przy ul. Alpejskiej 42, w Warszawie.

Zapytanie ofertowe

Protokół z otwarcia ofert

Przedmiotem zamówienia jest usługa Safety managera w Projekcie 2020/ABM/01/00002 pt.:„Optymalna farmakoterapia w zabiegach strukturalnych z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial)_ na trzy niekomercyjne badanie kliniczne: STOP CLOT, SAFE LAAC i SAFE LAAC CKD. Projekt finansowany jest ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych  w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Oferta SAFETY MANAGER

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Wyjaśnienie treści ogłoszenia

Protokół otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na dostawie sadzonek, przygotowaniu podłoża i wykonaniu nasadzeń zastępczych wraz z pielęgnacją nasadzonych drzew na terenie Instytutu przy ul. Alpejskiej 43 oraz przesadzenie dwóch wskazanych drzewek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Orientacyjne miejsce wykonania nasadzeń i przesadzenia zostało wskazane na mapie poglądowej, stanowiącej Załącznik nr 2a i 2b do Zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 a - mapka

Załącznik nr 2 b - mapka

Załącznik nr 3 - formularz cenowy

Załącznik nr 4 - wzór umowy z dodanymi prawami autorskimi

Załącznik nr 5 - wzór klauzuli do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii rozpoczyna proces rozeznania rynku w zakresie zakupu Zestawów do Prób Wysiłkowych

Zaproszenie do składania informacji cenowych

 

Narodowy Instytut Kardiologii rozpoczyna proces rozeznania rynku w zakresie zakupu Zestawów do Prób Wysiłkowych

Zaproszenie do składania informacji cenowych

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie wykonywanych robót ogólnobudowlanych w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42 w terminie od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie obsługi CliniNET”

Do pobrania

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Narodowy Instytut Kardiologii rozpoczyna proces rozeznania rynku w zakresie zakupu diatermii z wyposażeniem, którego szczegółowy opis zawarto w dołączonym pliku.

Zaproszenie do składania informacji cenowych

Dokumenty do pobrania:

Formularz

Informujemy, że Narodowy Instytut Kardiologii rozpoczyna proces rozeznania rynku w zakresie zakupu Platformy Hemodynamicznej parametrów życiowych, którego szczegółowy opis zawarto w dołączonym pliku.

Zaproszenie do składania informacji cenowych

Dokumenty do pobrania:

Formularz

Narodowy Instytut Kardiologii rozpoczyna proces rozeznania rynku  w zakresie zakupu aparatu echo, którego szczegółowy opis zawarto w dołączonym pliku.  

Zaproszenie do składania informacji cenowych

Dokumenty do pobrania:

Formularz

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie elektronicznych projektów, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz plakatów A3 na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załączniki.zip

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - umowa

Załącznik nr 2 - oferta

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa Clinical Trial Assistant w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1- Umowa

Załącznik nr 2 - oferta

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa Project Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn "Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT” który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - umowa

Załącznik nr 2 - oferta Project Manager

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Alpejska 42,04-628 Warszawa ogłasza konkurs na świadczenie usług Monitora Badania Klinicznego niekomercyjnego badania pn. „Wieloośrodkowe Polskie Badanie Stosowania Bromokryptyny w Kardiomiopatii Okołoporodowej. Nowe BioMarkery we Wczesnej Diagnostyce Kardiomiopatii Okołoporodowej (PeriPartum CardioMyopathy). PolBroM-PPCIVf', realizowanego w ramach projektu nr 2020/ABM/01/00080, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, w którym Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego — Państwowy Instytut Badawczy.

Ogłoszenie konkursowe

Dokumenty do pobrania

Umowa Monitor Badania Klinicznego

Załącznik nr 1 - oferta Monitor Badań Klinicznych

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia

Informacja o wyborze oferty

Przedmiotem zamówienia jest usługa Project Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn „Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT” który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Zapytanie ofertowe Project Manager

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Zapytanie ofertowe Monitor Badań Klinicznych

Przedmiotem zamówienia jest usługa Clinical Trial Assistant w Projekcie na Niekomercyine Badanie kliniczne pn „Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT” który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwoiową.

Zapytanie ofertowe Clinical Trial Assistant

Przedmiotem postępowania jest awaryjna wymiana poziomów c.w.u. i instalacji cyrkulacji c.w.u. w budynku H5 na kondygnacji -1 Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zaproszenie do składania ofert

Dokumenty do pobrania:

Wymiana poziomów instalacji cwu i cyrkulacji w kondygnacji -1 budynku H5

Załączniki

Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa asortymentu taśm i papierów specjalistycznych na potrzeby Działu Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytucie Badawczym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Formularz Ofertowy. Część nr 1 – Asortyment taśm i papierów specjalistycznych

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Klauzuli dla kontrahentów

Załącznik nr 3 - Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

Załącznik nr 4 - Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego

Załącznik nr 5 - Protokół odbioru

Załącznik nr 6 - Protokół reklamacji

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa asortymentu materiałów do konserwacji urządzeń na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Formularz Ofertowy Część nr 1 – Asortyment materiałów do konserwacji urządzeń.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

Załącznik nr 4 - Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego

Załącznik nr 5 - Protokół odbioru

Załącznik nr 6 - Protokół reklamacji

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 „Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora medycznego w Projekcie 2020/ABM/01/00002 pn. „Optymalna farmakoterapia w zabiegach strukturalnych z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial) na trzy niekomercyjne badania kliniczne: STOP CLOT, SAFE LAAC i SAFE LAAC CKD.

Projekt finansowany jest ze środków Agencji Badań Medycznych  w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.”

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania:

Oferta.docx

Oferta.pdf

Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Wzór umowy.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu.pdf

 Przedmiotem zamówienia jest usługa Safety managera w Projekcie 2020/ABM/01/00002 pn. „Optymalna farmakoterapia w zabiegach strukturalnych z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial) na trzy niekomercyjne badanie kliniczne: STOP CLOT, SAFE LAAC i SAFE LAAC CKD. Projekt finansowany jest ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych  w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania:

Załącznik - oferta.docx

Załącznik - oferta.pdf

Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Wzór umowy.pdf

Rozstrzygniecie konkursu

 

 Przedmiotem zamówienia jest:

czterokrotna migracja danych w okresie od 14-08-2023 r. – 31-12-2023 r.:

a) wymagane próbne przeniesienie danych. Zbiór próbnych danych ma zawierać dane zawarte we wszystkich modułach, które podlegają migracji ustalone z Zamawiającym

b) docelowe przeniesienie wszystkich posiadanych przez Zamawiającego danych zawartych w systemie SIMPLE.ERP

c) doładowanie danych słownikowych po starcie systemu, mapowanie danych finansowych i słownikowych

d) Korekcyjna migracja w przypadku wykrycia nieprawidłowości po produkcyjnym przeniesieniu danych

Szczegółowy zakres danych w postaci formularzy migracyjnych znajduje się w załączniku migEnova.zip

Dokumenty do pobrania

Wyniki

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 08.08.2023

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku na zaprojektowanie, wytworzenie i świadczenie usług wsparcia dedykowanego oprogramowania pod nazwą System Sieci Kardiologicznej

Szanowni Państwo,

W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej Narodowy Instytut Kardiologii (NIKARD) prowadzi działania służące przetestowaniu modelu opieki koordynowanej pacjentów z wybranymi rozpoznaniami dotyczącymi chorób układu krążenia. 

Sieć kardiologiczna to struktura składającą się z krajowego ośrodka koordynującego, regionalnych ośrodków koordynujących wraz z ośrodkami współpracującymi poziomu I i II, przy czym początkowo pilotaż obejmował wyłącznie województwo mazowieckie, a od 2023 r. został rozszerzony o kolejne 6 województw.

Od grudnia 2021 r. funkcjonowanie sieci kardiologicznej w zakresie koordynacji opieki nad pacjentem wspiera aplikacja informatyczna przygotowana wewnętrznie przez zespół deweloperski NIKARD. W listopadzie 2022 r. w toku zmian rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia formalnie uwzględniło system informatyczny jako element sieci kardiologicznej wskazując, że NIKARD administruje systemem teleinformatycznym sieci kardiologicznej, zapewniającym przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych w zakresie realizacji zadań związanych z koordynacją leczenia pacjentów.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym program pilotażowy w ramach sieci kardiologicznej zakończy się wraz z końcem 2024 r. po czym sieć kardiologiczna zostanie wdrożona jako rozwiązanie systemowe dla wszystkich podmiotów finansowanych przez NFZ w zakresie kardiologii. Realizacja tego zadania wymaga budowy skalowalnego środowiska i systemu teleinformatycznego w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne, bezpieczeństwa oraz standardy jakościowe spełniające wymogi Ustawowe dla systemów teleinformatycznych działających w systemie ochrony zdrowia jak i innych regulacji dotyczących usług kluczowych.

W związku z powyższym - przygotowując się do planowanego przeprowadzenia zakupu systemu informatycznego w trybie postępowania publicznego - NIKARD zaprasza Państwa do udziału we wstępnym rozeznaniu rynku i przesyłania kalkulacji ceny oraz ewentualnych uwag do proponowanych zapisów w specyfikacji.

Zakres wstępnego rozeznania rynku:

 1. - ustalenie czasu niezbędnego na realizację zamówienia,
 2. - ustalenie kosztów przygotowania i wdrożenia systemu informatycznego,
 3. - ustalenie kosztów świadczenia usług wsparcia technicznego, utrzymania i rozwoju systemu informatycznego na nie mniej niż 3 lata,
 4. - uzupełnienia specyfikacji o istotne elementy, których zamawiający nie przewidział na obecnym etapie przed wszczęciem postępowania publicznego,

Zamawiający informuje, że niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie wstępne rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat orientacyjnych kosztów realizacji opisanej usługi.

W przedstawionej kalkulacji cenowej należy podawać ceny netto oraz brutto zgodnie z Formularzem wyceny - Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie wyłącznie w formie elektronicznej, w terminie do dnia 15 września 2023 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.markowski@ikard.pl.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie ewentualnych odpowiedzi dotyczących przedmiotowego rozeznania rynku i systemu teleinformatycznego jest Pan Piotr Markowski - p.markowski@ikard.pl

 1. Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku na zaprojektowanie, wytworzenie i świadczenie usług wsparcia dedykowanego oprogramowania pod nazwą System Sieci Kardiologicznej

 2. Załącznik nr 1 - KSK - Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozeznanie Rynku
 3. Załącznik nr 2 - KSK - Załączniki do Załącznika nr 1 - KSK - Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozeznanie Rynku
 4. Załącznik nr 3 - KSK - Rozeznanie Rynku - Formularz wyceny

 5. Klauzula informacyjna RODO do procedury Rozeznania Rynku

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: Naprawę UPS-a Galaxy 5500 80kVA w budynku przy ul. Alpejska 42, w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie ogłasza otwarty nabór stacji hemodializ z terenu województwa mazowieckiego do współpracy w ramach projektu nr 2020/ABM/01/00002 pt. „Optymalna farmakoterapia u pacjentów poddawanych zabiegom strukturalnym w obrębie lewego przedsionka z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial)"

Przedmiotem naboru jest wykonanie usługi badawczej w postaci:

1. przeprowadzenia przez stacje hemodializ zlokalizowane na terenie woj. mazowieckiego w sumie 220 ankiet (przez wszystkich wybranych wykonawców) do retrospektywnego rejestru pacjentów hemodializowanych z migotaniem przedsionków (Rejestr MIDIAZ) oraz

2. prowadzenia w okresie obowiązywania umowy wstępnej selekcji pacjentów do zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka i ew. udziału w niekomercyjnym badaniu klinicznym o akronimie SAFE LAAC CKD."

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Formularz ofertowy.docx

Formularz ofertowy.pdf

Harmonogram prac.pdf

Wzór ogólny klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajacego.pdf

Wzór ogólny klauzuli dla osoby wyznaczonej przez Zleceniobiorcę.pdf

Umowa.pdf

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie.pdf

Pełnienie funkcji doradcy technicznego w zakresie wykonywanych robót dotyczących sieci, instalacji i urządzeń w zakresie instalacji słaboprądowych, sieci strukturalnych, systemów przeciwpożarowych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów alarmu pożarowego, systemów przyzywowych, systemu reanimacyjnego, systemu monitoringu, systemów BMS, systemu parkingowego (800 miejsc),  w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowym Instytucie Badawczym”.

Dokumenty do pobrania

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Doradcę technicznego w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii

Dokumenty do pobrania

Wyniki

Przedmiotem zamówienia jest usługa Project Manager w Projekcie na Niekomercyine Badanie kliniczne pn „Optymalna strategia postępowania u chorych nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT” który jest finansowany ze środków budżetu Agencii Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwoiową.

Ogłoszenie ofertowe.pdf

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT, który iest finansowany ze środków budżetu Agencii Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwoiową.

Ogłoszenie ofertowe.pdf

Przedmiotem zamówienia jest usługa Clinical Trial Assistant w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn „Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT” który jest finansowany ze środków budżetu Agencii Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwoiową.

Ogłoszenie ofertowe.pdf

Przedmiotem zamówienia jest usługa Safety managera w Projekcie 2020/ABM/01/00002 pn. „Optymalna farmakoterapia w zabiegach strukturalnych z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial) na trzy niekomercyjne badanie kliniczne: STOP CLOT, SAFE LAAC i SAFE LAAC CKD. Projekt finansowany jest ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych  w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie konkursowe

Załączniki

Rozstrzygnięcie konkursu

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora medycznego w Projekcie 2020/ABM/01/00002 pn. „Optymalna farmakoterapia w zabiegach strukturalnych z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial) na trzy niekomercyjne badania kliniczne: STOP CLOT, SAFE LAAC i SAFE LAAC CKD.

Projekt finansowany jest ze środków Agencji Badań Medycznych  w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie konkursowe

Załączniki

Rozstrzygnięcie konkursu

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na:

1.usunięciu maksymalnie 72 szt. drzew w tym krzewów, na podstawie Decyzji nr 412/2022 z dnia 30.11.2022.r. z możliwością rezygnacji z usunięcia drzew przewidzianych do zachowania wg opisu w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym

2.zagospodarowaniu urobku po usunięciu drzew, na terenie Instytutu, ul. Alpejska 42, 04-628

Zapytanie Ofertowe.pdf

Zał nr 1 do OFERTY Drzewa do usinięcia - zestawienie do wyceny.xlsx

Załącznik nr 1 do ZO opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 do ZO 275-IP-00-XX-DR-Z-01002 gospodarka zielenią.pdf

Załącznik nr 3 do ZO formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 4 do ZO wzór umowy.pdf

Załącznik nr 5 do ZO wzór klauzuli do zapytania ofertowego.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

Do pobrania

 

Wyniki

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena usługi Safety managera w trzech niekomercyjnych badaniach klinicznych (NBK) o akronimach: STOP CLOT (n=410), SAFE LAAC (n=160) i SAFE LAAC CKD (n=80) realizowanych w ramach w  Projektu 2020/ABM/01/00002.

Zapytanie ofertowe.pdf

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena usługi Monitora medycznego w trzech niekomercyjnych badaniach klinicznych (NBK) o akronimach: STOP CLOT (n=410), SAFE LAAC (n=160) i SAFE LAAC CKD (n=80) realizowanych w ramach w  Projektu 2020/ABM/01/00002.

Zapytanie ofertowe.pdf

Przedmiotem zamówienia jest:

 • 1. Stworzenie niezbędnych szablonów użytkowników do integracji lokalnego Active Directory z rozwiązaniem chmurowym,
 • 2. Integracja środowiska lokalnego Active Directory z wersją chmurową umożliwiającą pracę w trybie hybrydowym,
 • 3. Konfiguracja środowiska chmurowego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
 • 4. Usługa wsparcia technicznego, konsultacje dla zaproponowanego rozwiązania oraz integracji.
 • 5. Przeszkolenie trzech linii wsparcia Zamawiającego z zaproponowanego rozwiązania w różnych trybach zaawansowania,
 • 6. Przygotowanie dedykowanego szkolenia dla użytkowników do zaproponowanego rozwiązania,
 • 7. Przeszkolenie użytkowników z funkcjonalności z zaproponowanego rozwiązania,
 • 8. Stworzenie i przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych prac

w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytucie Badawczym.

PU178EO812023.zip

Wyniki.pdf

ZADANIE: „Naprawa UPS-a Galaxy 5500 80kVA w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana
kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Zaproszenie.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacji i wentylacji w Narodowym Instytucie Kardiologii w roku 2023/2024”

Zaproszenie.pdf

Wyniki konkursu.pdf

1. "Nabór ofert stacji hemodializ z woj. mazowieckiego do współpracy w ramach projektu 2020/ABM/01/00002"

2. "Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie ogłasza otwarty nabór stacji hemodializ z terenu województwa mazowieckiego do współpracy w ramach projektu nr 2020/ABM/01/00002 pt. „Optymalna farmakoterapia u pacjentów poddawanych zabiegom strukturalnym w obrębie lewego przedsionka z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial)”

 Przedmiotem naboru jest wykonanie usługi badawczej w postaci:

1. przeprowadzenia przez stacje hemodializ zlokalizowane na terenie woj. mazowieckiego w sumie 220 ankiet (przez wszystkich wybranych wykonawców) do retrospektywnego rejestru pacjentów hemodializowanych z migotaniem przedsionków (Rejestr MIDIAZ) oraz

2.prowadzenia w okresie obowiązywania umowy wstępnej selekcji pacjentów do zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka i ew. udziału w niekomercyjnym badaniu klinicznym o akronimie SAFE LAAC CKD. ;pq

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Ogłoszenie konkursowe.zip

Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym macierzy dyskowej Fujitsu DX500 poprzez dostarczenie 10 dysków wraz z montażem i udzieleniem gwarancji producenta lub autoryzowanego partnera. Wykonawca ma również wykonać prace konserwacyjno-serwisowe oprogramowania dedykowanego do macierzy Fujitsu i oprogramowania do wirtualizacji VMware.

PU170EO762023.zip

 

Aktualizacja 08-06-2023 – ze względu na krótszy okres wsparcia półki do macierzy DX500.

Aktualizacja OPZ

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę akcesorii zużywalnych do kardiomonitorów Philips.

Zaproszenie do składania ofert.pdf

Formularz asortymentowo cenowy.docx

Odpowiedź na pytania.pdf

Informacja z otwarcia ofert na akcesoria zużywalne do kardiomonitorów Philips.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dzierżawę generatora z dwoma kompatybilnymi pompami do obsługi ablacji bipolarnej wraz z usługą wspomagania zabiegów.

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Formularz asortymentowo cenowy (DOC)

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie:

 • - usług poawaryjnego odzyskiwania systemów, usług komputerowych w zakresie archiwizowania, usług pomocy komputerowej, usług wsparcia systemu, usług testowania i konserwacji systemów;
 • - w zakresie zarządzania oprogramowaniem sieciowym: administrowanie siecią LAN klienta oraz sprzętem sieciowym (routery, przełączniki), serwerami sieciowymi działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, Microsoft Windows.
 • - konserwacji i administracji systemem pocztowym i antyspamowym.
 • - konserwacji i administracji serwerami DNS

Zapytanie ofertowe nr PU156EO712023.pdf

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik nr 2 - wykaz usług.docx

Załącznik nr 3 - formularz oferty.doc

Załącznik nr 4 - wzór umowy świadczenie specjalistycznych usług informatycznych.docx

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu i aparatury medycznej Ciśnieniomierzy 32 sztuk do użytku profesjonalnego do Projektu na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT.”

Ogłoszenie ofertowe (PDF)

Umowa na ciśnieniomierze (DOC)

Zał. nr 2 - formularz ofertowy (DOC)

Rozstrzygnięcie konkursu (PDF)

Zaproszenie do składania ofert na wykonaniu usługi polegającej na konserwacji i serwisie zamrażarek niskotemperaturowych w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42.

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Protokół z wyboru ofert (PDF)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dzierżawę generatora z dwoma kompatybilnymi pompami do obsługi ablacji bipolarnej wraz z usługą wspomagania zabiegów.

Zaproszenie do składania ofert ablacja bipoarna (PDF)

Formularz asortymentowo cenowy ablacja bipolarna (DOC))

Przedmiotem zamówienia jest roczna dzierżawa filtrująco-dozujących dystrybutorów wody wraz filtrami liniowymi (Vendingowymi) podłączonymi do ciągów wodnych oraz sukcesywna dostawa papierowych kubków jednorazowych na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie.

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.15/2023 (PDF)

Załącznik nr 1 formularz asortymentowo cenowy (xlsx)

Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Załącznik nr 3 protokół zdawczo-odbiorczy (PDF)

Załącznik nr 4 protokół sanityzacji (PDF)

Załącznik nr 5 protokół reklamacyjny (PDF)

Załącznik nr 6 - Klauzuli dla kontrahentów (PDF)

Załącznik nr 7 - klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę (PDF)

Załącznik nr 8 wzór umowy (PDF)

Protokół z otwarcia ofert na dystrybutory wody (PDF)

Protokół z wyboru Wykonawcy (PDF)

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci teleinformatycznej w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Zapytanie ofertowe.

Zmiana daty wizji lokalnej na 11-04-2023 r. godz. 9:00, w hol główny Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie.

Informacja o zmianie terminu.

Wyniki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Zapytanie ofertowe.

Wyniki

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

Dostawa : - Analizator składu ciała z wyposażeniem

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:
ciśnieniomierze do użytku szpitalnego – ciśnieniomierz zegarowy przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat – 10 szt.  

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji strony internetowej Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, która jest finansowana ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach projektu 2020/ABM/03/00018 pn.: „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Kardiologii funkcjonującego w modelu usług wspólnych, zapewniającego wsparcie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.”

Zapytanie ofertowe (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Narodowy lnstytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy lnstytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie przeglądu sprężarki L07 typ”B”-1szt – sprężarka powietrza pozamedycznego , sprężarki Start 101 typ”B”- 1 szt ,oraz wymiana wkładu filtra sieciowego CE0018nb -1szt.
Przegląd osuszaczy BAA 25XSDDS-2szt, wymiana wkładów filtrów sieciowych-12szt, wymiana tłumików wyrzutu-4szt w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Zaproszenie na przegląd sprężarek (PDF)

Protokół wybór sprężarki (PDF)

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na:
usunięciu 130 szt. drzew na podstawie Decyzji nr 412/2022 z dnia 30.1 1.2022.r.
usunięcie posuszu u ok. 10 drzew wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Instytutu, ul. Alpejska 42, Warszawa

Zapytanie ofertowe I.dz: IK-OŚ-18/2023 (PDF)

Załącznik nr 1 do ZO opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Załącznik nr 2 mapa z drzewami do usunięcia (PDF)

Załącznik nr 3 do ZO formularz ofertowy (DOC)

Załącznik nr 4 do ZO wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 5 do ZO wzór klauzuli do zapytania ofertowego (PDF)

Zestawienie drzew do usunięcia (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:
Dostawa Resuscytator ( worek samorozprężny do resuscytacji) – ilość 20szt.

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Odpowiedź na pytania (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

 • - ciśnieniomierze do użytku szpitalnego –ciśnieniomierz cyfrowy przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat – 35 szt.
 • - ciśnieniomierze do użytku szpitalnego – ciśnieniomierz zegarowy przeznaczony
  do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat – 10 szt.

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Informacja z otwarcia ofert ciśnieniomierze (PDF)

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa i montaż zasilacza UPS 30 kVA trójfazowego na oddział Hemodynamiki w budynku B Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Zapytanie ofertowe (PDF)

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego aparatury medycznej Ciśnieniomierzy 1100 sztuk do użytku domowego do Projektu na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. OPTIMAL-HT.”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Zapytane ofertowe IK.CWBK.067.08/2023 (PDF)

Zał. nr 2-formularz ofertowy.doc

Zał. nr 3- umowa.docx

Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru dawek (w formie odczytów z dozymetrów) wraz z dzierżawą urządzeń.

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.1/2023 (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Informacja o wyborze oferty (PDF)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody w baniakach z jednorazowymi kubkami i dzierżawą dystrybutorów wody oraz stojaków na baniaki na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego.

Dokładny opis i warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach: załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy oraz w załączniku nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

IK.AG.A.065.26.2023 Zapytanie ofertowe - woda w baniakach.pdf

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy.xls

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo odbiorczy.pdf

Załącznik nr 4 - Dowód odbioru dostawy.pdf

Załącznik nr 5 - Protokół sanityzacji dystrybutorów.pdf

Załącznik nr 6 - protokół reklamacji.pdf

Załącznik nr 7 - Klauzuli dla kontrahentów.pdf

Załącznik nr 8 - klauzula dla osoby wyznaczonej przez wykonawcę.pdf

Załącznik nr 9 - wzór umowy.pdf

Odpowiedź na pytania-1.pdf

Odpowiedź na pytania-2.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę:
-wymiana grzałek w spektrometrze mas QT6500+ s/n CS20571711
-przegląd i kalibracja chromatografu cieczowego Exion LC AC
-przegląd i kalibracja spektrometru mas QT6500

Zaproszenie do składania ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

SZACUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania wartości zamówienia, które nie powoduje podpisania umowy 1. na odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów medycznych pochodzących z działalności Narodowego Instytutu Kardiologii

Zapytanie ofertowe (pdf)

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (zip)

SZACUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania wartości zamówienia, które nie powoduje podpisania umowy 1. na odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, pochodzących z działalności Narodowego Instytutu Kardiologii.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (zip)