Ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru dawek (w formie odczytów z dozymetrów) wraz z dzierżawą urządzeń.

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.1/2023 (PDF)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody w baniakach z jednorazowymi kubkami i dzierżawą dystrybutorów wody oraz stojaków na baniaki na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego.

Dokładny opis i warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach: załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy oraz w załączniku nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

IK.AG.A.065.26.2023 Zapytanie ofertowe - woda w baniakach.pdf

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy.xls

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo odbiorczy.pdf

Załącznik nr 4 - Dowód odbioru dostawy.pdf

Załącznik nr 5 - Protokół sanityzacji dystrybutorów.pdf

Załącznik nr 6 - protokół reklamacji.pdf

Załącznik nr 7 - Klauzuli dla kontrahentów.pdf

Załącznik nr 8 - klauzula dla osoby wyznaczonej przez wykonawcę.pdf

Załącznik nr 9 - wzór umowy.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę:
-wymiana grzałek w spektrometrze mas QT6500+ s/n CS20571711
-przegląd i kalibracja chromatografu cieczowego Exion LC AC
-przegląd i kalibracja spektrometru mas QT6500

Zaproszenie do składania ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

SZACUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania wartości zamówienia, które nie powoduje podpisania umowy 1. na odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów medycznych pochodzących z działalności Narodowego Instytutu Kardiologii

Zapytanie ofertowe (pdf)

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (zip)

SZACUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania wartości zamówienia, które nie powoduje podpisania umowy 1. na odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, pochodzących z działalności Narodowego Instytutu Kardiologii.

Zapytanie ofertowe (pdf)

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (zip)

 

SZACUNKOWE ZAPYTANIE OFERTOWE w celu oszacowania wartości zamówienia, które nie powoduje podpisania umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych i budowlanych wytworzonych przez Narodowy Instytutu Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 i ul. Niemodlińskiej 33

Zapytanie ofertowe (pdf)

Dokumenty do pobrania:

Załączniki (zip)

 

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa asortymentu płynów do płuczko - dezynfektorów oraz maceratorów na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy

Zapytanie ofertowe - IK.AG.A.065.30.2023

Dokumenty do pobrania:

Załączniki.zip

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy
ogłasza konkurs na obsługę niekomercyjnego badania klinicznego, którego Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, w zakresie dostarczenia, etykietowania, zwolnienia do badania klinicznego oraz utylizacji badanego produktu leczniczego/placebo

Postępowanie konkursowe IK.CWBK.067.07/2023

Dokumenty do pobrania:

Załączniki

Rozstrzygnięcie konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy ogłasza konkurs na obsługę niekomercyjnego badania klinicznego, którego Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego   Państwowy Instytut Badawczy, w zakresie dostarczenia, etykietowania, zwolnienia do badania klinicznego oraz utylizacji badanego produktu leczniczego/placebo

Ogłoszenie konkursowe nr IK.CWBK.067.01.2023

Dokumenty do pobrania:

Załączniki

Rozstrzygniecie konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii  Stefana kardynała Wyszyńskiego ogłasza konkurs na sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym, w zakresie transportu materiału biologicznego w suchym lodzie z Ośrodków badawczych do laboratorium Centralnego.

Ogłoszenie konkursowe

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie konkursowe.zip

Informacja o wyborze oferty

„Wykonanie audytów energetycznych ex-ante oraz ex-post w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana  kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy"

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy ogłasza konkurs na obsługę niekomercyjnego badania klinicznego, którego Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego     Państwowy Instytut Badawczy, w zakresie dostarczenia, etykietowania, zwolnienia do badania klinicznego oraz utylizacji badanego produktu leczniczego/placebo

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Postępowanie konkursowe

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do współpracy placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa mazowieckiego

Zaproszenie do współpracy

Dokumenty do pobrania:

Wzór umowy

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa asortymentu jednorazowych naczyń i pojemników na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załączniki.zip

Zmiana 1 treści zapytania ofertowego - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

ZADANIE: „Wykonanie poprzeglądowych napraw usterek agregatu prądotwórczego” w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy"

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na:

a) usunięciu 35 szt. drzew na podstawie Decyzji nr 411/2022 z dnia 30.11.2022.r.
b) usunięcie 1 szt. drzewa na podstawie Decyzji nr 412/2022 z dnia 30.11.2022 r
c) usunięcia 6 szt. na podstawie Decyzji nr 172/2021 z dnia 27.07.2021 r. zmienionej Decyzją nr 358/2022 z dnia 17.10.2022 r.
d) usunięciu 1 szt. drzewa (3 konary) na podstawie Decyzji nr 332/2022 z dnia 27.09.2022 r.
e) usunięciu ok 10 szt. drzew po niżej 50 cm w obwodzie na wysokości 5 cm,
f) usunięcie posuszu u ok. 10 drzew wskazanych przez Zamawiającego, na terenie Instytutu, ul. Alpejska 42, Warszawa

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe.zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZADANIE:

„Wykonanie po przeglądowych napraw usterek agregatu prądotwórczego” w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy"

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Przedmiotem zamówienia jest usługa Safety Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

SAFETY MANAGER.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Przedmiotem zamówienia jest usługa Project Manager w Projekcie Niekomercyjnego Badania klinicznego pn. „Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, finansowanego ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

PROJECT MANAGER.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Medycznego w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn.,Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

MONITOR MEDYCZNY.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

MONITOR BADANIA KLINICZNEGO.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Przedmiotem zamówienia jest usługa Data Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. ,Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

DATA MANAGER.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Informacja o anulowaniu postępowania

Przedmiotem zamówienia jest usługa Asystenta Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Sakubitryl /walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory - wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe Asystent Badań Klinicznych

Dokumenty do pobrania:

ASYSTENT BADAŃ KLINICZNYCH.zip

Rozstrzygnięcie konkursu

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

Videolaryngoskop intubacyjny – 8szt

Zaproszenie do składania ofert

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr1

Informacja z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

Lampa czołowa diodowa na czepcu profesjonalnym , komplet z akumulatorem kieszonkowym i transformatorem – 3 szt.

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę:

-Przenośny dwukierunkowy Doppler – 3 szt.

-Aparat do automatycznego pomiaru kostka-ramię – 2 szt.

Zaproszenie do składania ofert

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 -przenośny dwukierunkowy Doppler

Załącznik nr 2 Aparat do automatycznego pomiaru kostka-ramię

Informacja z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę lampy zabiegowej z wyposażeniem – 1 szt.

Oferta na dostawę lampy zabiegowej z wyposażeniem

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1

Odpowiedź na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na usługę serwisowania i konserwację dźwigów znajdujących się na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42.

Zaproszenie do składania ofert

Wzór Umowy

Protokół z otwarcia ofert

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na kompleksową obsługę dotyczącą rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załączniki do pobrania

Zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na usługę prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Załączniki do pobrania

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

czasopisma polskie : „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1."

czasopisma zagraniczne: „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 2."

Przedmiotem zamówienia jest w przygotowanie elektronicznych projektów, wykonanie, dostawa, demontaż i montaż tablic informacyjnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż tablic informacyjnych

Odpowiedzi i załączniki do zapytania ofertowego na tablice informacyjne

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena usługi Monitora Medycznego / Safety Managera w trzech niekomercyjnych badaniach klinicznych (NBK) o akronimach: STOP CLOT (n—410), SAFE LAAC (n-160) i SAFE LAAC CKD (n-80) realizowanych w ramach w Projektu 2020/ABM/01/00002.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe w celu oceny wartości zamówienia

Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na dostawę: Dostawa Lamp czołowych diodowych na czepcu profesjonalnym, komplet z dwoma akumulatorami i zasilaczem do ich ładowania – 6 szt.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert lampy czołowe

Odpowiedź na pytania

Informacja z otwarcia ofert lampy czołowe

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest usługa Safety Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Safety Manager.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO SAFETY MANAGER

Przedmiotem zamówienia jest usługa Asystent Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Asystent Badań Klinicznych.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO ASYSTENT BADAŃ KLINICZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest usługa Data Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Data Manager.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO DATA MANAGER

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Medycznego w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Monitor Medyczny.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO MONITOR MEDYCZNY

Przedmiotem zamówienia jest usługa Monitora Badań Klinicznych w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Monitor Badań Klinicznych.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO MONITOR BADAŃ KLINICZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest usługa Project Manager w Projekcie na Niekomercyjne Badanie kliniczne pn. „Zastosowanie empagliflozyny u pacjentów z kardiomiopatią przerostową” o akronimie „ EMPA REPAIR HCM”, który jest finansowany ze środków budżetu Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową.

Ogłoszenie ofertowe- Project Manager.zip

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO PROJECT MANAGER

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa strzygarek chirurgicznych wraz z ostrzami na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy.

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.135/2022.zip

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania (2)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa obuwia medycznego na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.38/2022.zip

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o podtrzymaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia jest w dostawa asortymentu budowlanego na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.065.35.2022 - Zapytanie ofertowe na asortyment budowlany

Załączniki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu oferty

Zapytanie ofertowe - na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Narodowego Instytutu Kardiologii ul. Alpejska 42 i  Niemodlińska 33 oraz badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Pomoc merytoryczną w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń pracowników Narodowego Instytutu Kardiologii oraz ćwiczeń ewakuacyjnych. Prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Czynne uczestnictwo w procesie prowadzonych inwestycji - rozbudowy i przebudowy Narodowego Instytutu Kardiologii

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe konserwacja gaśnic

Umowa konserwacja gaśnic

Klauzula dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji umowy

Klauzula informacyjna dla osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do realizacji umowy

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza do składania ofert na obsługę serwisową
i bieżący nadzór autorski nad Systemami ACS/A-POS (oprogramowanie obsługi kuchni, stołówki i miejsc sprzedaży detalicznej) wraz z osprzętem komputerowym oraz instalacji i konfiguracji modułów specjalistycznych:
- „Analityka Sprzedaży”
- „Magazyn Odzieży BHP”
- „Zamówieniomat”
- „Obsługa preferencyjnych warunków zakupowych dla wybranych grup odbiorców”

Ogłoszenie

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Project Manager

 

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Data Manager

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Safety Manager

 

Dokument do pobrania

Rozeznanie rynku - Monitor Medyczny

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Dokumenty do pobrania:

Załączniki do pobrania

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Doradcę technicznego  w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę profesjonalnych środków myjących i płuczących do maszyn (zmywarek) na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi wraz ze zmienionym załącznikiem

IK.AG.A.065.20.2022_ 1 zmiana 1 treści zapytania ofertowego

IK.AG.A.065.20.2022_ Aktualny_Zał. nr 1 Formularz ofertowy (xlsx)

IK.AG.A.065.20.2022_ 2 zmiana 2 treści zapytania ofertowego.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie przeglądów zasilaczy UPS w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług informatycznych w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii w zakresie:

- usług poawaryjnego odzyskiwania systemów, usług komputerowych w zakresie archiwizowania, usług pomocy komputerowej, usług wsparcia systemu, usług testowania i konserwacji systemów;

- w zakresie zarządzania oprogramowaniem sieciowym: administrowanie siecią LAN klienta oraz sprzętem sieciowym (routery, przełączniki), serwerami sieciowymi działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, Microsoft Windows.

- konserwacji i administracji systemem pocztowym i antyspamowym.

- konserwacji i administracji serwerami DNS

Pliki do pobrania

Wyniki