Aspekty działalności

Narodowy Instytut Kardiologii został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 1979 r. Jest głównym klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności, ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym.

01 stycznia 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 17. października 2019 r., Instytutowi nadany został status państwowego instytutu badawczego oraz zmieniona została nazwa Instytutu na Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych tego typu placówek w Polsce. Przyczynia się do tego bardzo wysoka jakość oraz dostępność do wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

Główne kierunki działalności klinicznej Narodowego Instytutu Kardiologii koncentrują się na:

 • interwencyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych,
 • diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej,
 • diagnostyce i leczeniu niewydolności serca, wadach nabytych i wrodzonych serca,
 • diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego,
 • leczeniu zaburzeń rytmu serca,
 • leczeniu kardiochirurgicznym i transplantacji serca,
 • diagnostyce obrazowej.

W ciągu ponad 40 lat swojej działalności Instytut inicjując i upowszechniając wiele nowych metod leczenia, oraz szkoląc specjalistów kardiologów w istotny sposób przyczynił się do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii. Szczególnego podkreślenia wymaga pionierska rola Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w kraju nowych metod diagnostyki i terapii kardiologicznej. Wszystkie główne nowe metody zabiegowego leczenia nieoperacyjnego w kardiologii były wdrożone w Polsce przez specjalistów z Narodowego Instytutu Kardiologii.

Narodowy Instytut Kardiologii jest dominującym w regionie, a w niektórych dziedzinach kardiologii i kardiochirurgii - praktycznie jedynym ośrodkiem wykonującym w trybie całodobowym wysokospecjalistyczne zabiegi ratujące życie pacjentów z chorobami serca.

Codzienny 24-godzinny ostry dyżur kardiologiczny i kardiochirurgiczny zabezpiecza potrzeby regionu w stanach nagłych, wymagających pilnego leczenia zabiegowego - od ostrych zespołów wieńcowych, poprzez zabiegowe leczenie zaburzeń rytmu, aż po operacje tętniaków aorty i transplantacje serca.

Działalność Instytutu:

 • ponad 15 500 hospitalizowanych pacjentów
 • ponad 16 00 zabiegów operacyjnych
 • ponad 74 000 porad ambulatoryjnych
 • ponad 5 500 zabiegów w Pracowni Hemodynamiki
 • ponad 31 500 badań wykonanych w Zakładzie Radiologii
 • ponad 2 600 zabiegów wykonanych w Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej

Istotną rolą Instytutu jest prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia.

Instytut realizuje badania związane z monitorowaniem stanu zdrowia oraz ocenę sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do chorób układu krążenia w dorosłej populacji polskiej, na poziomie ogólnopolskim i regionalnym, a także prowadzi działalność w zakresie promocji zdrowia.

Instytut współdziała w kształceniu podyplomowym lekarzy w zakresie kardiologii.