Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia

Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

Zastępcy Kierownika

Prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Dr n. med. Jerzy Piwoński

Struktura organizacyjna

 • Poradnia Prewencji i Leczenia Chorób Metabolicznych

Działalność kliniczna

Poradnia Prewencji i Leczenia Chorób Metabolicznych realizuje opiekę nad pacjentami:

 • Pacjentkami z wywiadem stanu nadciśnieniowego związanego z ciążą (nadciśnienie tętnicze w ciąży, nadciśnienie tętnicze wywołane ciążą, stan przedrzucawkowy).
 • Z wysokim stężeniem lipoproteiny a - Lp(a) - >50mg/dl.
 • Z chorobą otyłościową i towarzyszącą zaawansowaną miażdżycą, po przebytym zawale serca lub udarze mózgu bądź wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym.

Poradnia dysponuje własną Pracownią Badań Holter BP oraz Pracownią Echokardiograficzną. Udzielamy zarówno jednorazowych porad dietetycznych jak i prowadzimy regularne leczenie dietetyczne w stałej współpracy dietetyk-pacjent-lekarz. Współpracujemy z innymi pracowniami diagnostycznymi Narodowego Instytutu Kardiologii.

Termin pierwszej wizyty ustalany jest na podstawie e-skierowania.

Pacjentki z wywiadem stanu nadciśnieniowego w ciąży wymagają skierowania do Poradni Kardiologicznej (1100). Na pierwszą wizytę powinny zgłosić się z:

 • Kartą informacyjną z okresu porodu
 • Kartą ciąży
 • Opisem badania USG I trymestru
 • Dokumentacją dotychczasowego leczenia

Pacjentki z podwyższonym stężeniem lipoproteiny (a) wymagają skierowania do Poradni Kardiologicznej (1100). Na pierwszą wizytę powinny zgłosić się z:

 • Dokumentacją dotychczasowego leczenia
 • Spisem wszystkich przyjmowanych leków i suplementów diety

Pacjenci z otyłością wymagają skierowania do Poradni Metabolicznej (1008). Na pierwszą wizytę powinni zgłosić się z:

 • Dokumentacją dotychczasowego leczenia w tym leczenia zaburzeń metabolicznych, w tym wcześniejszych prób leczenia dietetycznego i redukcji masy ciała
 • Spisem wszystkich przyjmowanych leków i suplementów diety

Skierowania należy przesyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W celu kwalifikacji do poradni należy dołączyć podstawową dokumentację – rozpoznania, spis przyjmowanych leków, wyniki ostatnich badań laboratoryjnych (np. ostatnia karta wypisowa ze szpitala).

Działalność naukowa

 • Monitorowanie stanu zdrowia w odniesieniu do chorób układu krążenia (ChUK) w populacji, na poziomie ogólnopolskim i regionalnym.
  • Badania przekrojowe dotyczące rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka ChUK - Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ i WOBASZ Senior.
  • Badania prospektywne oceniające związek między czynnikami ryzyka a zachorowalnością i umieralnością z powodu ChUK - Follow-up Programu Pol-MONICA i WOBASZ.
  • Monitorowanie umieralności i chorobowości z powodu ChUK w populacji polskiej.
 • Ocena wiedzy, postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego oraz jego wybranych grup.
 • Ocena skuteczności rozwiązań, zasad i metod promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej.
 • Ocena wiedzy, postaw i zachowań odnoszących się do promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w wybranych grupach profesjonalnych.
 • Monitorowanie oraz ocena stanu oraz uwarunkowań rozwoju promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora opieki zdrowotnej, władz i społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych.
 • Opracowywanie metod i narzędzi z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia.
 • Konsultacje dotyczące planowania i metodyki badań epidemiologicznych dla badaczy z Instytutu Kardiologii i innych ośrodków badawczych.
 • Konsultacje dotyczące planowania i metodyki badań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dla badaczy z Instytutu Kardiologii i innych ośrodków badawczych.
 • Naukowa współpraca z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi w zakresie epidemiologii, prewencji chorób układu krążenia oraz promocji zdrowia.
 • Konsultacje z zakresu metod statystycznych, interpretacji wyników w prowadzonych badaniach klinicznych dla badaczy z Instytutu (Pracownia Biostatystyki pełni rolę ośrodka konsultacyjnego w ramach Instytutu Kardiologii).
 • Opracowanie rozdziałów dotyczących epidemiologii, prewencji chorób układu krążenia oraz promocji zdrowia w podręcznikach przeznaczonych dla lekarzy, socjologów zdrowia, psychologów zdrowia zawodowych oraz studentów.
 • Aktywny udział w opracowaniu raportów opracowywanych przez instytucje rządowe dotyczących stanu zdrowia populacji polskiej oraz realizacji wybranych punktów Narodowego Programu Zdrowia.