Granty NCN

Ocena obecności blizny w lewym przedsionku u pacjentów poddanych leczeniu onkologicznemu – badanie pilotażowe (Pilot OncoLA Study).

Numer wewnętrzny projektu: 1A.8/IV/22
Nazwa programu /konkursu: MINIATURA 6
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Michał Farkowski
Finansowanie: 49 302,00 zł
Okres realizacji: 2022-2024

Znaczenie choroby wieńcowej u pacjentów ze stenozą aortalną poddawanych przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej

Numer wewnętrzny projektu: 1A.5/III/22
Nazwa programu /konkursu: SONATA 17
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr n. med. Rafał Wolny
Finansowanie: 836 192,00 zł
Okres realizacji: 2022-2025

Identyfikacja blizny/żywotności miokardium przy pomocy dynamicznej perfuzji i późnego wzmocnienia kontrastowego ocenianego w tomografii komputerowej

Numer wewnętrzny projektu: 1A.7/V/22
Nazwa programu /konkursu: OPUS 21
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.
Finansowanie: 1 658 000,00 zł
Okres realizacji: 2022-2024

Rola autoimmunologicznego procesu zapalnego w patogenezie arytmogennej kardiomiopatii prawej komory

Numer wewnętrzny projektu: 1A.3/VII/21
Nazwa programu /konkursu: OPUS 20
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Biernacka
Finansowanie: 1 138 200,00 zł
Okres realizacji: 2021-2024