Non omnis moriar

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego

Wybitnego uczonego, specjalisty w zakresie fizjologii i fizjologii klinicznej serca.

Wieloletniego, zasłużonego członka Rady Naukowej oraz Przewodniczącego Komisji ds. Nauki w Narodowym Instytucie Kardiologii.

Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy.

Zawodowo związanego z Akademią Medyczną w Warszawie, a następnie z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Armii Krajowej.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
inż. Grzegorza Bochenka

Wieloletniego i zasłużonego Pracownika Narodowego Instytutu Kardiologii.
Odznaczonego przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi.

Pozostanie w naszej pamięci jako dobry i życzliwy Człowiek.

Rodzinie i Najbliższym Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach: Dyrekcja oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Prof. dr hab. n. med. Ireny Rawczyńskiej-Englert

Współtwórcy oraz wieloletniego Pracownika Instytutu Kardiologii w Warszawie - Aninie.

Zastępcy kierownika Kliniki Wad Serca w latach: 1981 - 1992 r.
Kierownika I Kliniki Wad Serca w latach: 1993-2002 r.

Współtwórcy i pierwszej Przewodniczącej Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Odszedł od nas wspaniały, życzliwy Człowiek, wybitny lekarz, naukowiec z oddaniem kształcący pokolenia lekarzy.

Prof. Tomasz Hryniewiecki; kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca Narodowego Instytutu Kardiologii z Zespołem.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Krystyny Domańskiej

Wieloletniego i zasłużonego Pracownika Instytutu Kardiologii.
Przełożonej Pielęgniarek w latach: 1980-2007
Członka Terenowej Komisji Bioetycznej Instytutu Kardiologii.
Odznaczonej Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.

Pozostanie w naszej pamięci jako dobry i życzliwy człowiek.

Rodzinie i Najbliższym Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach:
Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Profesora Instytutu dr hab. inż. Romana Kępskiego

Wieloletniego i zasłużonego pracownika Narodowego Instytutu Kardiologii.
Współtwórcy polskiej elektrofizjologii klinicznej.
Członka zespołu wprowadzającego leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji.
Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pozostanie w naszej pamięci jako dobry i życzliwy człowiek.

Rodzinie i Najbliższym Składamy wyrazy głębokiego współczucia:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Dr Barbary Różyckiej - Chrzanowskiej

Współtwórcy oraz wieloletniego pracownika Instytutu Kardiologii.

W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały, życzliwy Człowiek, wybitny, oddany pacjentom klinicysta oraz nauczyciel wielu pokoleń lekarzy.

Rodzinie i Najbliższym Składamy wyrazy głębokiego współczucia:
Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor, Rada Naukowa oraz Pracownicy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego