Programy krajowe

ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC

Numer wewnętrzny projektu: 1C.8/V/21
Nazwa programu /konkursu:  Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (OPI-PIB)
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii Konkurs MZ w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Numer wewnętrzny projektu: 1C.3/V/18
Nazwa programu /konkursu:  Konkurs MZ w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst.

Logotyp Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności

Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Działanie 2.3 Infrastruktura sfery B+R Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.