Rada Naukowa

X Kadencja Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii rozpoczęła się 26 października 2021 r.

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
Prof. dr hab. n. med. Zofia Bilińska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak
Dr n. med. Maciej Dąbrowski
Prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow
Prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Prof. dr hab. n. med. Marek Kabat
Prof. dr hab. n. med. Karol Kamiński
Dr hab. n. med. Jacek Kądziela
Dr n. techn. Ilona Kowalik
Dr hab. n. med. Oskar Kowalski
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kruk
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Dr hab. n. med. Michał Lewandowski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec
Prof. dr hab. n. med. Ilona Michałowska
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Dr hab. n. med. Beata Nowakowska
Prof. dr hab. n. med. Maksymilian Opolski
Dr hab. n. med. Radosław Pracoń
Dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski
Dr hab. n. med. Tomasz Rywik
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński
Dr hab. n. med. Robert Zymliński

IX Kadencja Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii rozpoczęła się 12 września 2017 r.

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz 
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski 
Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
Prof. dr hab. n. med. Zofia Bilińska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak
Prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow
Dr hab. n.med. Piotr Dobrowolski
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
Dr hab. n. med. Piotr Hendzel
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Prof. dr hab. n. med. Marek Kabat
Dr hab. n.med. Jacek Kądziela
Dr hab. n. med. Mariusz Kruk
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. inst.
Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
Dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Dr hab. n.med. Paweł Ptaszyński
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski
Prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński
Dr hab. n. med. Tomasz Rywik
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
Dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. inst.
Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Dr n. med. Roman Topór-Mądry
Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii
Dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. inst. - Zastępca Dyrektora ds. Nauki
Prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski - Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

Dr hab. n. med. Krystyna Wrześniewska-Tosik, prof. inst. - przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
Honorowy Członek Rady Naukowej - Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło

VIII Kadencja Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii rozpoczęła się 20 października 2015 r.

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz
Dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, prof. nadzw. CZD
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
Dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak, prof. nadzw. IK
Dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK
Dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz - Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski
Dr hab. n. med. Marek Kabat, prof. nadzw. IK
Dr hab.n.med. Maciej Karcz, prof.nadzw. IK
Dr hab. n. med. Anna Klisiewicz, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, prof. nadzw. IK
Dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Bohdan Lewartowski
Dr hab. n. med. Barbara Lubiszewska, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
Dr n. med. Piotr Michałek
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
Dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska
Prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński
Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
Dr hab. n. med. Maciej Sterliński
Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska
Dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed
Dr hab. n. med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Dr hab. n. med. Anna Teresińska, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

Prof. dr hab. n med. Witold Rużyłło - Dyrektor IK
Prof. dr hab. n med. Zofia Bilińska - Zastępca Dyrektora ds. Nauki
Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK - Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

Honorowy Członek Rady Naukowej - Prof. dr hab. n. med. Maria Hoffman

VII Kadencja Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii rozpoczęła się w dniu 13 września 2011 roku.

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz
Dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, prof. nadzw. CZD
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
Dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak, prof. nadzw. IK
Dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK
Dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz - Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski
Dr hab. n. med. Marek Kabat, prof. nadzw. IK
Dr hab.n.med. Maciej Karcz, prof.nadzw. IK
Dr hab. n. med. Anna Klisiewicz, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, prof. nadzw. IK
Dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Bohdan Lewartowski
Dr hab. n. med. Barbara Lubiszewska, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
Dr n. med. Piotr Michałek
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
Dr hab. n. med. Mariola Pęczkowska
Prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński
Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
Dr hab. n. med. Maciej Sterliński
Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska
Dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed
Dr hab. n. med. Piotr Szymański, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Dr hab. n. med. Anna Teresińska, prof. nadzw. IK
Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

Prof. dr hab. n med. Witold Rużyłło - Dyrektor IK
Prof. dr hab. n med. Zofia Bilińska - Zastępca Dyrektora ds. Nauki
Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK - Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych

Honorowy Członek Rady Naukowej - Prof. dr hab. n. med. Maria Hoffman

VI Kadencja Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii rozpoczęła się w dniu 28 października 2008 roku.

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz
Dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
Dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak
Dr hab. n. med. Stefania Lidia Chojnowska
Dr hab. n. med. Marek Dąbrowski
Dr n. med. Rafał Dąbrowski
Prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Dr n. med. Wojciech Dyk
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski
Dr hab. n. med. Piotr Hendzel
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Dr hab. n. med. Jacek Imiela
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski
Dr hab. n. med. Marek Kabat
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Prof. dr hab. n. med. Bohdan Lewartowski
Dr hab. n. med. Barbara Lubiszewska
Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
Dr n. med. Jerzy Piwoński
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski
Prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński
Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
Dr n. med. Cezary Sosnowski
Dr n. med. Maciej Sterliński
Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska
Dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed
Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

Honorowy Członek Rady Naukowej - Prof. dr hab. n. med. Maria Hoffman

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
 • Z-ca Przewodniczącego: Doc. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Członkowie

Prof. dr hab. med. Piotr Andziak
Prof. dr hab. med. Andrzej Beręsewicz
Doc. dr hab. med. Katarzyna Bieganowska
Doc. dr hab. n. med. Zofia T. Bilińska
Doc. dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys
Dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak
Doc. dr hab. med. Marek Dąbrowski
Dr n. med. Rafał Dąbrowski
Doc. dr hab. n. med. Marcin Demkow
Dr n. med. Wojciech Dyk
Prof. dr hab. med. Andrzej Górski
Doc. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski
Doc. dr hab. med. Piotr Hendzel
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Doc. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Prof. dr hab. med. Ryszard Jaszewski
Dr n. med. Zbigniew Juraszyński
Doc. dr hab. n. med. Marek Kabat
Prof. dr hab. med. Piotr Kułakowski
Prof. dr hab. med. Bohdan Lewartowski
Prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski
Dr hab. med. Dariusz Moczulski
Prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
Dr n. med. Andrzej Przybylski
Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski
Prof. dr hab. med. Zygmunt Sadowski
Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Dr n. med. Maciej Sterliński
Doc. dr hab. n. med. Janina Stępińska
Dr n. med. Łukasz Szumowski
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed
Prof. dr hab. med. Adam Torbicki
Prof. dr hab. n. med. Franciszek Walczak
Prof. dr hab. med. Stanisław Woś
Doc. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

 • Przewodniczący: Prof.dr hab.n.med. Marian Śliwiński
 • Z-ca Przewodniczącego: Prof.dr hab.n.med. Jerzy Kuch
Członkowie

Prof.dr hab. n.med. Waldemar Banasiak
Dr n.med. Marek Banaszewski
Prof.dr hab. n.med. Andrzej Biederman
Doc.dr hab.n.med. Katarzyna Bieganowska
Doc.dr hab.n.med. Grażyna Brzezińska-Rajszys
Prof. dr hab.n.med. Andrzej Budaj
Dr n.med. Rafał Dąbrowski
Doc.dr hab.n.med. Marcin Demkow
Prof.dr hab.n.med. Jacek S.Dubiel
Dr n.med. Wojciech Dyk
Prof.dr hab.n.med. Antoni Dziatkowiak
Prof.dr hab.n.med. Piotr Hoffman
Doc.dr hab.n.med. Tomasz Hryniewiecki
Prof.dr hab.n.med. Andrzej Januszewicz
Dr n.med. Zbigniew Juraszyński
Doc.dr hab. n.med. Marek Kabat
Prof.dr hab.n.med. Bohdan Lewartowski
Dr n.med. Maciej Nyżnyk
Prof.dr hab.n.med. Grzegorz Opolski
Prof.dr hab.n.med. Tomasz Pasierski
Dr n.med. Jerzy Piwoński
Prof.dr hab.n.med. Lech Poloński
Prof.dr hab.n.med. Piotr Pruszczyk
Doc. dr hab. n.med. Jacek Różański
Prof.dr hab.n.med. Witold Rużyłło
Prof.dr hab.n.med. Andrzej Rynkiewicz
Prof.dr hab.n.med. Stefan Rywik
Prof.dr hab.n.med. Zygmunt Sadowski
Dr n.med. Hanna Siudalska
Doc.dr hab.n.med. Janina Stępińska
Prof.dr hab.n.med. Hanna Szwed
Prof.dr hab.n.med. Adam Torbicki
Prof.dr hab. n.med. Franciszek Walczak
Doc.dr hab. n.med. Adam Witkowski
Prof.dr hab.n.med. Stanisław Woś
Prof.dr hab.n.med. Janusz Zasłonka

Honorowy Członek Rady: Prof.dr hab.n.med. Maria Hoffman