Administracja

Dział Kadr i Płac

Kierownik - Małgorzata Rowicka

Dział Organizacji Usług Medycznych

Kierownik - Jarosław Gruszczyński

Dział Koordynacji Opieki nad Pacjentem

Kierownik - Monika Wiktorska

Dział Administracji Pracy Klinicznej

Kierownik - Katarzyna Czaplińska

Dział Jakości i Nadzoru

Kierownik - Krystyna Jolanta Mateńko

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Kierownik - dr hab. med. Cezary Kępka, prof. inst.

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik - Mariola Łukasiewicz