Administracja

Dział Kadr i Płac

Kierownik - Małgorzata Rowicka

Dział Organizacji Usług Medycznych

Kierownik - Jarosław Gruszczyński

Dział Koordynacji Opieki nad Pacjentem

Dział Administracji Pracy Klinicznej

Kierownik - Katarzyna Czaplińska

Dział Jakości i Nadzoru

Kierownik - Krystyna Jolanta Mateńko

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Kierownik - Prof. dr hab. n. med. Cezary Kępka

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik - Mariola Łukasiewicz