Najważniejsze osiągnięcia

Leczenie wad zastawkowych serca

Instytut Kardiologii od wielu lat jest wiodącym polskim ośrodkiem interwencyjnego leczenia chorych z zastawkowymi wadami serca. Od lat 90-tych prowadzony jest program leczenia zwężenia zastawki mitralnej przy pomocy zabiegu przezskórnej komisurotomii mitralnej (PKM), do chwili obecnej obejmującym grupę około 2000 chorych.

Nieinwazyjna koronarografia

Instytut Kardiologii w Warszawie jest niekwestionowanym liderem w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w wykonywaniu i interpretacji badań tomografii tętnic wieńcowych, czyli tzw. nieinwazyjnej koronarografii. Olbrzymie, unikalne doświadczenie w klinicznej i zaawansowanej interpretacji danych obrazowych zaowocowało dziesiątkami prac oryginalnych, przewodami doktorskimi, szeroką działalnością edukacyjną.

Leczenie dorosłych pacjentów z dziedzicznymi chorobami układu sercowo - naczyniowego

Instytut Kardiologii jest jedynym ośrodkiem w Polsce zapewniającym na dużą skalę kompleksową opiekę dorosłym pacjentom z dziedzicznymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. Prowadzone przez Instytut Kardiologii projekty zaowocowały utworzeniem unikalnego w Polsce centrum badawczego skupiającego się na ocenie ryzyka groźnych zaburzeń rytmu serca u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory i kanałopatiami, niewydolnością serca w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej i nadciśnienia tętniczego.

Realizacja projektu pt. European Health Literacy Survey (HLS-EU)

Instytut Kardiologii w ramach programu Komisji Europejskiej Public Health brał udział w realizacji projektu pt. European Health Literacy Survey (HLS-EU) pełniąc funkcję partnera stowarzyszonego (associated partner). Program był finansowany z dotacji Komisji Europejskiej.

Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki płucnej

W grudniu 2008 roku w Instytucie Kardiologii wykonano pierwszy w Polsce zabieg całkowicie nieoperacyjnego wszczepienia zastawki serca. Metodą przeznaczyniową wszczepiono biologiczną zastawkę Melody w drogę odpływu prawej komory.

Leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu

Instytut Kardiologii jako wiodący ośrodek diagnostyki i leczenia pierwotnego hiperaldosteronizmu w latach 2012-2016 prowadził również badania w zakresie tej najczęstszej wtórnej postaci nadciśnienia tętniczego. Należy podkreślić, że Instytut Kardiologii jako jedyny ośrodek w Polsce wykonuje badania cewnikowania żył nadnerczowych jako rutynowe badanie różnicujące postaci pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych

Instytut Kardiologii jest niekwestionowanym krajowym liderem, oraz podmiotowym partnerem w wąskiej grupie ośrodków międzynarodowych biorących udział w badaniach wykorzystujących najnowocześniejsze techniki komputerowe wspomagające diagnostykę oraz symulację procesów patofizjologicznych w kardiologii.

Telerehabilitacja

Instytut Kardiologii jest pionierskim ośrodkiem, w którym opracowano i wdrożono nowy model kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej. Dzięki prowadzeniu badań naukowych w ramach prac statutowych Instytutu, grantu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz grantów Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) udowodniono efektywność i bezpieczeństwo tej procedury, korzystny wpływ na jakość życia chorych, depresję i autonomiczny układ nerwowy.

Badanie guzów wydzielających katecholaminy

Instytut Kardiologii w Warszawie kontynuuje i rozwija badania dotyczące guzów wydzielających katecholaminy (pheochromocytoma i paraganglioma, PPGL). Zapoczątkowane na początku XX w. wieku badania dotyczące częstości uwarunkowania rodzinnego PPGL, doprowadziły do opisania nowego zespołu chorobowego – zespołu pheochromocytoma-paraganglioma (PGL) oraz wyodrębnienia mutacji genu SDHD charakterystycznej dla rejonu Polski (efekt założycielski).

Leczenie opornego nadciśnienia tętniczego

Oporne nadciśnienie tętnicze stanowi ważny problem kliniczny ze względu na stosunkowo dużą częstość występowania w populacji chorych na nadciśnienie tętnicze, a także konieczność przeprowadzenia właściwej diagnostyki i ustalenia skutecznego postępowania terapeutycznego.