UWAGA: jeżeli korzystasz z Internet Explorer i nie możesz pobrać pliku, wciśnij kombinację przycisków CTRL+F5 w celu odświeżenia strony lub skorzystaj z przeglądarki Firefox lub Chrome w których problem pobierania pliku nie występuje.

Aktualne przetargi i konkursy ofert przeprowadzane w Instytucie Kardiologii

P
Logo
Pro Publico Z20 - System publikacji zamówień publicznych oraz ogłoszeń przetargowych.
Licenacja udzielona przez serwis Zamówienia 2.0. Zamówienia publiczne i przetargi on-line.
Zamówienia 2.0