Zamówienia w trybie ustawy PZP
od dnia 01.06.2022 r. Aktualne Zamówienia Publiczne
w trybie PZP
 
  Zamówienia i konkursy
wyłączone ze stosowania ustawy PZP
Archiwum zamówień do 01.06.2022 r.


Zamówienia poza PZP
Archiwalne Zamówienia Publiczne PZP
 
 
     


zamówienia Covid,
konkursy ofert,
rozeznania rynku,
wstępne konsultacje rynkowe,
zamówienia do 130 000 zł,
zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy PZP

 

 

Pragniemy poinformować, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są od dnia 01.06.2022 r. przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: https://ikard.ezamawiajacy.pl/