Leczenie w poradni

Narodowy Instytut Kardiologii  świadczy usługi z zakresu porad kardiologicznych, kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej, chorób metabolicznych oraz pełnej ambulatoryjnej diagnostyki kardiologicznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Udzielamy porad chorym z chorobą niedokrwienną serca, z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami lipidowymi, z zaburzeniami rytmu serca. Prowadzimy chorych z wadami serca, niewydolnością serca oraz po operacjach kardiochirurgicznych.

W ramach świadczonych usług oprócz porad kardiologicznych prowadzimy edukację pacjentów w zakresie prewencji wtórnej choroby wieńcowej, dietetyki, profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz prawidłowego leczenia przeciwkrzepliwego.

Zapisy

Rejestracja do poradni specjalistycznej jest możliwa na podstawie:

  • zgłoszenia osobistego (poniedziałek 07:45 - 18:00, wtorek - piątek 07:45 -15:00),
  • telefonicznego (pod numerem +48 (22) 343 45 55; poniedziałek - piątek godz. 07:45 - 18:00),
  • za pośrednictwem osób trzecich lub środków komunikacji elektronicznej (e-mail: bop@ikard.pl)

Przyjmujemy pacjentów pierwszorazowych kierowanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do diagnostyki oraz po zabiegach w Narodowym Instytucie Kardiologii do dalszej opieki ambulatoryjnej.

* nie zapisujemy pacjentów na podstawie skierowania wystawionego na wizycie komercyjnej (prywatnej)
** nie zapisujemy pacjentów którzy w dniu wykonania badania nie będą mieli ukończonych 18lat

Skierowanie

Aby zapisać się na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty należy posiadać kod skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Na wizytę pacjent musi zgłosić się z dokumentem tożsamości oraz wynikami badań potwierdzających rozpoznanie.

* nie akceptujemy skierowań wystawionych na wizycie komercyjnej (prywatnej)
** nie akceptujemy skierowań pacjentów którzy w dniu wykonania badania nie będą mieli ukończonych 18lat