Inwestycje finansowane z budżetu państwa

Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających serce ze środków budżetu państwa

W dniu 28 września 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytutem Badawczym została zawarta umowa nr 6/13/53/2023/101/1225 na realizację w 2023 r. zadania: „zakup sprzętu i aparatury” w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających serce.

Umowa numer: 6/13/53/2023/101/1225
Wartość inwestycji: 1.955.865,12 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.955.865,12 zł
Data podpisania umowy: 28.09.2023 r.

Celem realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury”, w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego, poprzez zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających serce”, jest doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną ośrodków przeszczepiających serce, w tym zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie procedur pobierania, przechowywania, oraz przeszczepiania serca, co przełoży się na jakość i liczbę wykonywanych świadczeń.