Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej

Kierownik Kliniki:

Prof. dr hab. n. med.
Adam Witkowski

Zastępca Kierownika Kliniki:

Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Chmielak

Kontakt:
 • ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa
 • +48 22 343 42 72
 • +48 22 343 41 27
 • +48 22 613 38 19
 • ik_ikchw@ikard.pl

Struktura organizacyjna kliniki:

Działalność kliniczna:

 • leczenie interwencyjne ostrego zawału serca
 • diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej
 • diagnostyka i leczenie niewydolności serca
 • leczenie wrodzonych i nabytych wad serca
 • zabiegi angioplastyki tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych

Działalność naukowa:

 • Kardiologia interwencyjna
  • leczenie interwencyjne ostrego zawału serca przy pomocy pierwotnej angioplastyki
  • czynniki ryzyka i rokowanie w ostrym zawale serca
  • leczenie nawrotu zwężenia w stencie
  • leczenie przy pomocy angiogenezy
  • leczenie interwencyjne i obserwacje odległe u chorych z wrodzonymi i nabytymi wadami serca
  • leczenie miażdżycy tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych
  • leczenie opornego nadciśnienia tętniczego przy pomocy denerwacji nerkowej.
  • zabiegi angioplastyki przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych przy użyciu okularów rozszerzonej rzeczywistości;
  • planowanie zabiegów angioplastyki wieńcowej przy pomocy wielorzędowej tomografii komputerowej
 • Choroba wieńcowa
  • czynniki ryzyka choroby wieńcowej
  • ocena morfologii zmiany miażdżycowej odpowiedzialnej za ostry zespół wieńcowy
 • Kardiomiopatie
  • diagnostyka i leczenie zapalenia mięśnia sercowego
  • diagnostyka kardiomiopatii swoistych
  • ocena fenotypu kardiomiopatii rozstrzeniowej
  • profil neurohormonalny chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową
  • rola ICD w profilaktyce pierwotnej prewencji nagłego zgonu u chorych z kardiomiopatią przerostową
  • niefarmakologiczne leczenie zawężania drogi odpływu lewej komory u chorych z kardiomiopatią przerostową