Granty NCN

Ocena obecności oraz charakterystyki miażdżycy tętnic wieńcowych w badaniu tomografii komputerowej bez kontrastu

Numer wewnętrzny projektu: 1.5/V/18
Nazwa programu /konkursu: OPUS 14
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr hab. n. med. Mariusz Kruk, prof. inst.
Finansowanie: 1 116 766,00 zł
Okres realizacji: 2018 - 2022