Oddział Kardiomiopatii

Kierownik Kliniki:

Dr hab. n. med. Jacek Grzybowski
prof. inst.

Kontakt:
  • ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
  • +48 22 343 46 71
  • +48 22 343 45 15
  • ikok@ikard.pl

Działalność kliniczna:

  • Działalność kliniczna koncentruje się głównie na diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii przerostowej, rozstrzeniowej i restrykcyjnej oraz zapalenia mięśnia sercowego.
  • We współpracy z pracowniami Instytutu Kardiologii wykonywany jest pełny zakres nieinwazyjnych badań diagnostycznych z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym serca włącznie oraz ? w uzasadnionych przypadkach ? diagnostyka inwazyjna z biopsją m. sercowego.
  • Zapraszamy do kierowania do nas również tych chorych, u których przyczyna niewydolności serca jest niejasna lub wymaga specjalistycznej diagnostyki, oraz chorych z niewydolnością serca wymagających specjalistycznego leczenia, w tym także zabiegowego.