Granty NCN

Leczenie przeciwkrzepliwe w monoterapii versus leczenie przeciwkrzepliwe w połączeniu z leczeniem przeciwpłytkowym u pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego – analiza danych obserwacyjnych (real-world data)

Numer wewnętrzny projektu: 1A.2/V/23
Nazwa programu /konkursu: MINIATURA 6
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: lek. Agnieszka Segiet-Święcicka
Finansowanie: 49 940,00 zł
Okres realizacji: 2022-2023

Cel projektu
Porównanie efektywności i bezpieczeństwa różnych strategii leczenia przeciwzakrzepowego w grupie pacjentów po zabiegu CABG ze współistniejącymi wskazaniami do przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego, uzyskane w retrospektywnej analizie real-world database.