Granty NCN

Rola autoimmunologicznego procesu zapalnego w patogenezie arytmogennej kardiomiopatii prawej komory

Numer wewnętrzny projektu: 1A.3/VII/21
Nazwa programu /konkursu: OPUS 20
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Biernacka
Finansowanie: 1 138 200,00 zł
Okres realizacji: 2021-2024

Cel projektu
Ocena roli zapalenia autoimmunologicznego w patogenezie arytmogennej kardiomiopatii prawej komory oraz weryfikacja hipotezy, że proces zapalny prowadzi do postępującego włóknienia mięśnia sercowego, skutkującego progresją chorób. Projekt jest realizowany przez Klinikę Wad Wrodzonych Serca i Poradnię Zaburzeń Rytmu o Podłożu genetycznym przy współpracy z zakładami i pracowniami Narodowego Instytutu Kardiologii (Pracownia Hemodynamiki, Zakład Biologii Medycznej) oraz podmiotami spoza Instytutu Kardiologii:

  • Zakład Medycyny Nuklearnej , Centralny Szpital Kliniczny MON;
  • Wojskowy Instytut Medyczny;
  • Zakład Patologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka;
  • The Hospital for Sick Kids & Research Institute, and the University of Toronto, Toronto, Kanada.