Granty NCN

Zastosowanie lipidomiki do badań profilu metabolicznego u chorych z hipercholesterolemią rodzinną w celu poszukiwań nowych i wiarygodnych markerów w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych techniką spektroskometrii mas LC-QTOF.”

Nazwa programu /konkursu: MINIATURA 4
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr n. med. Joanna Waś
Finansowanie: 49 720,00 zł
Okres realizacji: 2020-2022

Cel projektu
Przeprowadzenie innowacyjnych badań wstępnych, w celu lepszego zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw FH przez oznaczenie pełnego profilu szlaków metabolicznych lipidów przy zastosowaniu wysokorozdzielczego spektroskopu mas wyposażonego w analizator czasu przelotu Q -TOF.