Granty NCN

Analiza zmian proteomu osocza w odpowiedzi na wysiłek fizyczny u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory

Numer wewnętrzny projektu: 1A.4/VII/21
Nazwa programu /konkursu: MINIATURA 5
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: dr n. med. Anna Drohomirecka
Finansowanie: 49 979,00 zł
Okres realizacji: 2021-2023

Cel projektu
Wstępne wyselekcjonowanie zmian, jakie odbywają się w profilu białkowym osocza pod wpływem wysiłku u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Hipoteza projektu zakłada, że proteomiczny profil osocza osób chorych z przewlekłą niewydolnością serca po submaksymalnym wysiłku fizycznym przyczyni się do pozyskania nowych danych naukowych na temat zaburzonych szlaków metabolicznych. Zastosowanie najnowszych osiągnięć z dziedziny nauk podstawowych - najnowocześniejsze narzędzia z zakresu spektrometrii mas, a co za tym idzie wykonanie zaawansowanych analiz bioinformatycznych daje możliwość analiz procesów biologicznych na poziomie do niedawna nieosiągalnym.