Elektroniczna karta informacyjna dla pacjentów z mechanicznym wspomaganiem serca

  • 17.07.2017

Pacjenci z wszczepionymi pompami wspomagającymi pracę serca (LVAD), będący pod opieką Instytutu Kardiologii w Warszawie – Aninie, zostali wyposażeni w elektroniczne karty informacyjne. Karta jest elementem innowacyjnego systemu telemedycznego Remedizer służącego do monitorowania stanu zdrowia pacjentów z LVAD po zakończonej hospitalizacji.

Elektroniczna karta informacyjna dla pacjentów z mechanicznym wspomaganiem serca

Transplantacje serca w Instytucie Kardiologii

  • 14.07.2017

W Instytucie Kardiologii od początku 2017 r. do 14. lipca przeprowadzono 23 transplantacje serca. (4 przeszczepienia więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku).
Od 2001 r. w Instytucie wykonano 461 transplantacji u pacjentów kwalifikowanych w trybie planowym i pilnym w tym również u osób, których układ krążenia wspomagany był sztucznymi komorami serca.

Transplantacje serca w Instytucie Kardiologii

Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki

  • 10.07.2017

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał Dyrektora Instytutu Kardiologii - dr. hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, prof. nadzw. IK na członka zespołu doradczego - Rady Narodowego Kongresu Nauki.
Rada Narodowego Kongresu Nauki wspiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach nad nowelizacją ustawy regulującej funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce.

Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki

Nagrody za osiągnięcia naukowe w 2016 r.

  • 07.07.2017

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Dyrektor Instytutu Kardiologii – dr hab. m. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK wręczył nagrody pracownikom Instytutu za osiągnięcia naukowe:
Między innymi:
Dla pierwszego autora pracy oryginalnej w czasopiśmie o najwyższym IF:

Nagrody za osiągnięcia naukowe w 2016 r.

Kolejne etapy wdrażania europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein)

  • 03.07.2017

W czerwcu br. zespół działający w ramach projektu wdrażania europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein) dokonał kolejnego podsumowania prac. Projekt wkroczył w fazę uruchamiania konkretnych rozwiązań technicznych. Odbyły się pierwsze testy przesyłania drogą elektroniczną zamówień i pobierania w ten sam sposób faktur. Trwają prace nad głębszą integracją platformy Edicom z systemem magazynowych medycznych środków technicznych i z apteką centralną Instytutu Kardiologii.

Kolejne etapy wdrażania europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein)

Profesor Witold Rużyłło doktorem honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  • 03.07.2017

Profesor Witold Rużyłło:
- Kierownik Zakładu Hemodynamiki Instytutu Kardiologii w latach 1980-1981,
- Kierownik Kliniki Kardiologii Ogólnej Instytutu Kardiologii w latach 1981-2002,
- Kierownik II Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki Instytutu Kardiologii w latach 1983-2002,
- Kierownik I Kliniki Choroby Wieńcowej i Pracowni Hemodynamiki Instytutu Kardiologii w latach 2002-2010,
- Dyrektor Instytutu Kardiologii w latach 2006-2015, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa I Wydziału Lekarskiego WUM.

Profesor Witold Rużyłło doktorem honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Abstrakty pracowników Instytutu Kardiologii wygłaszane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  • 23.06.2017

W dniach 26 do 30. 08. 2017 r. w Barcelonie będzie miał miejsce Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który jest największym na świecie wydarzeniem poświęconym tematyce sercowo- naczyniowej. Tegoroczny Kongres odbędzie się pod hasłem 40 lat wykonywania przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI). W grupie prezentowanych prac znalazły się również 22 projekty badaczy z Instytutu Kardiologii.

Abstrakty pracowników Instytutu Kardiologii wygłaszane podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Obchody Święta Instytutu Kardiologii z udziałem m.in. Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina

  • 29.05.2017

W dniu 29. maja 2017 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 25. rocznicy wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF zaburzeń rytmu serca przez prof. Franciszka Walczaka.
Obchody Święta Instytutu Kardiologii zostały objęte honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obchody Święta Instytutu Kardiologii z udziałem m.in. Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

  • 23.05.2017

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, 15. maja 2017 r., miała miejsce uroczystość uhonorowania zasłużonych pielęgniarek i pielęgniarzy. Nagrodę Dyrektora Instytutu Kardiologii otrzymali:
- Pani Teresa Skrocka z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego
- Pani Maria Izdebska z Kliniki Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca
- Pan Robert Gajc z Zakładu Anestezjologii

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych