Nowa pracownia elektrofizjologii II Kliniki Choroby Wieńcowej

  • 04.05.2017

Otwarto nową pracownię elektrofizjologii Oddziału Zaburzeń Rytmu II Kliniki Choroby Wieńcowej.
Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Oddziału Zaburzeń Rytmu II Kliniki Choroby Wieńcowej jest jedną z dwóch funkcjonujących w Instytucie pracowni wykonujących zabiegi elektrofizjologiczne, których rocznie w Instytucie Kardiologii przeprowadza się ponad 2200.

Nowa pracownia elektrofizjologii II Kliniki Choroby Wieńcowej

Pracownia hemodynamiki Instytutu Kardiologii z nowym aparatem angiokardiograficznym

  • 11.04.2017

Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii została zmodernizowana i wyposażona w nowy angiograf. Zakup nowego sprzętu połączony był z koniecznością przeprowadzenia remontu pracowni. Instytut Kardiologii jest wiodącym ośrodkiem kardiologii interwencyjnej w Polsce. Pracownia dysponuje trzema, w pełni wyposażonymi salami zabiegowymi kardiologii interwencyjnej, w tym hybrydową salą operacyjną, w których wykonuje się ponad 
5 tys. zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych rocznie.

Pracownia hemodynamiki Instytutu Kardiologii z nowym aparatem angiokardiograficznym

Wdrażanie europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein)

  • 07.04.2017

W marcu br. zespół działający w ramach projektu wdrażania europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein) doknał pierwszego podsumowania prac. Zakończony został etap analityczny dotyczący istniejących rozwiązań europejskich oraz możliwości zaadaptowania ich w Instytucie Kardiologii. Wybrano platformę elektornicznej wymiany danych ofrowaną przez Intercambio Electronico De Datos Y Comunicaciones S.L. (Edicom).

Wdrażanie europejskiej faktury elektronicznej w obrębie obszaru zdrowia publicznego (GOVein)

VII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  • 03.04.2017

25. marca 2017 r. w Instytucie Kardiologii odbyła się  VII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych 
u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencja zorganizowana była już po raz drugi wspólnie z Instytutem Kardiologii, przez komitet pod przewodnictwem prof. Anny Klisiewicz, przewodniczącej Zarządu Sekcji i kierownika Pracowni Echokardiografii Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu.

VII Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Aplikacja do monitorowania pacjentów z wszczepionymi pompami wspomagającymi pracę serca testowana we włoskiej klinice

  • 10.03.2017

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego nawiązał współpracę z kliniką ISMETT (Mediterranean Institute for Transplantation and Advanced Specialized Therapies) w Palermo w zakresie rozwoju oprogramowania Remedizer. Aplikacja ta służy do monitorowania stanu zdrowia pacjentów z wszczepionymi pompami wspomagającymi pracę serca (LVAD - Left Ventricular Assist Device) - po zakończonej hospitalizacji.

Aplikacja do monitorowania pacjentów z wszczepionymi pompami wspomagającymi pracę serca testowana we włoskiej klinice

Pierwsze w Polsce zabiegi przeznaczyniowego wszczepienia zastawki o dużej średnicy w ujście płucne

  • 02.03.2017

24. lutego 2017 r. w Instytucie Kardiologii przeprowadzono pierwsze w Polsce zabiegi przeznaczyniowego wszczepienia zastawki o dużej średnicy (29 mm) w ujście płucne. Zabiegi, z bardzo dobrym wynikiem, wykonano u 2 młodych kobiet z dużą niedomykalnością zastawki płucnej po operacjach tetralogii Fallota przeprowadzonych w dzieciństwie (każda z pacjentek przebyła 2 operacje).

Pierwsze w Polsce zabiegi przeznaczyniowego wszczepienia zastawki o dużej średnicy w ujście płucne

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

  • 07.02.2017

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Instytucie Kardiologii w Warszawie w latach 1985-1994. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 24 lutego 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, od poniedziałku do piątku. w godzinach od 8:00 – 15:00, tel. kontaktowy 22 3434777.

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Informacja dla Pacjentów

  • 02.02.2017

P.T. Pacjenci Instytutu Kardiologii

Uprzejmie informujemy, że Instytut Kardiologii nie planuje likwidacji, ani zmian w funkcjonowaniu wszystkich poradni kardiologicznych przy ul. Spartańskiej 1, tj. ogólnej poradni kardiologicznej, jak i poradni dla chorych z wszczepionymi stymulatorami i kardiowerterami-defibrylatorami.
Wszystkie terminy zaplanowane w poradniach i w pracowniach diagnostycznych (echo serca) pozostają aktualne.

 

Informacja dla Pacjentów