Aktualności

Konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii

Dyrektor Narodowowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Specjalizacja z kardiochirurgii — warunek konieczny.
 • Stopień naukowy doktora nauk medycznych - warunek konieczny.
 • Specjalizacja z transplantologii — warunek opcjonalny.
 • Oświadczenie o liczbie i rodzaju wykonanych zabiegów operacyjnych, w tym:
  • choroby wieńcowej,
  •  wad zastawkowych serca,
  • wad wrodzonych serca,
  • transplantacji serca,
  • operacji małoinwazyjnych wieńcowych i zastawkowych,
  • operacje aorty,
  • operacje zatorowości płucnej,
  • zabiegów przezcewnikowych (np. TAVI).
 • Doświadczenie zarządcze na podobnym stanowisku — jeżeli tak, proszę opisać.
 • Przygotowanie planu organizacji i rozwoju Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii w Narodowym Instytucie Kardiologii ze szczególnym uwzględnieniem docelowej rocznej liczby operacji, zespołów i technik operacyjnych, zabiegów przezcewnikowych, szkolenia zespołu kliniki i planów rozwoju naukowego zespołu oraz docelowej liczby sal operacyjnych - w formie prezentacji multimedialnej o czasie trwania nie przekraczającym 15 minut.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem (należy podać dane kontaktowe),
 • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor, punkty MEiN, wskaźnik Hirscha),
 • wykaz najważniejszych wystąpień na konferencjach i sympozjach,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim, dyplomu specjalisty, dyplomu doktorskiego, dyplomu doktora habilitowanego, zaświadczenia o nadaniu tytułu profesora,
 • kopia certyfikatów ze specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii i transplantologii i innych (jeżeli dotyczy).
 • oświadczenie o niekaralności,
 • klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem o zachowaniu poufności stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Dokumenty należy składać do dnia 08.04.2024 r. do godziny 15:05 w Dziale Kard i Płac Narodowego Instytutu Kardiologii (decyduje data złożenia oferty w Dziale Kard i Płac) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika KKChiT”. Dopuszcza się dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w plikach.pdf zabezpieczonych hasłem (wymagany kwalifikowany podpis pod każdym z dokumentów).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • I etap – ocena spełnienia wymagań formalnych - nie później niż do dnia 15.04.2024r. włącznie.
 • II etap – po złożeniu przez kandydatów wypełnionych dokumentów, o których mowa w pkt II ppkt 9 niniejszego Ogłoszenia - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne, o których mowa w pkt 1. Termin przeprowadzenia tego etapu zostanie ustalony przez Komisję Konkursową i przekazany kandydatom w formie dokumentowej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 • III etap - wyniki konkursu zawierające rekomendacje Komisji Konkursowej zostaną przedstawione przez Komisję Konkursową Dyrektorowi, który następnie zasięgnie opinii Rady Naukowej o kandydacie na posiedzeniu w dniu 21.05.2024 r.
 • Informacje na temat konkursu są udzielanie pod numerem telefonu 22 34 34 150 lub mailowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Miejscem pracy będzie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ikard.pl.
 • Dokumenty nadesłane przez kandydatów nie podlegają zwrotowi.
 • Instytut zastrzega sobie w każdym czasie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna.pdf370.31 KB

Oświadczenie członka komisji.pdf57.05 KB

Regulamin.pdf599.21 KB