„Konsultacje kardiologiczne w ambulatorium” – zachęcamy do lektury!

Rola konsultacji kardiologicznej, szczególnie u pacjentów zgłaszających się do lekarza po raz pierwszy, jest kluczowa. Od decyzji kardiologa będzie zależała w dużym stopniu dalsza droga chorego w syste­mie opieki zdrowotnej, rokowanie, koszty leczenia, a przede wszystkim ‒ jego życie. Książka: „Konsultacje kardiologiczne w ambulatorium” nie jest kolejnym podręcznikiem kardiologii. Monografię, której celem jest ułatwienie postępowania oraz zwiększenie skuteczności i bezpie­czeństwa decyzji terapeutycznych pod redakcją naukową prof. Rafała Dąbrowskiego i prof. Tomasza Hryniewieckiego przygotowano wspólnie z zespołem autorów m.in. z Narodowego Instytutu Kardiologii i wydawnictwem Medical Tribune Polska.

 Syntetyczne motto całości przekazu to: dążenie do właściwego rozpoznania i adekwatnych metod diagnostycznych, optymalne leczenie, poprawa rokowania chorych.  Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby była to publikacja nowoczesna, praktyczna i wiarygodna, a do tego pomocna w codziennej praktyce dla lekarzy kardiologów, lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiologii, a także internistów.  Monografia ma przekazywać aktualną i rzetelną wiedzę w sposób syntetyczny, jednocze­śnie będąc, w miarę możliwości, przewodnikiem praktycznego postępowania w konkretnych sytuacjach klinicznych.

 W projekcie wzięli udział wybitni specjali­ści, praktycy kliniczni, naukowcy z wiodących ośrodków kardiologicznych, w tym przedstawiciele Narodowego Instytutu Kardiologii: prof. Rafał Baranowski, prof. Elżbieta Katarzyna Biernacka, dr Bohdan Firek, dr Michalina Galas, prof. Jacek Grzybowski, dr Krystyna Guzek, prof. Piotr Hoffman, dr Maria Jaworska-Wilczyńska, dr Krzysztof Jaworski, dr hab.  Iwona Korzeniowska-Kubacka, dr Paweł Litwiński, prof. Ilona Michałowska, prof. Mariusz Pytkowski, dr hab. Tomasz M. Rywik, dr Paweł Syska, prof. Łukasz Szumowski, prof. Hanna Szwed, prof.  Mateusz Śpiewak, dr Joanna Zakrzewska-Koperska, prof. Tomasz Zieliński (wym. w kolejności alfabetycznej).

 Publikacja jest już dostępna w renomowanych księgarniach w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością życząc Państwu przyjemnej lektury!

 

Wróć