Nagroda X-lecia Konferencji „Kardiologii Polskiej” dla autorów z Instytutu Kardiologii

przez Aleksandra Bąkała

W dniu 18.05.2018 r. w trakcie 81.  Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznane zostały  medale i nagrody  X-lecia Konferencji „Kardiologii Polskiej” za  dziesięć najlepiej cytowanych artykułów w piśmie „Kardiologia Polska” w latach: 2008-2018 r.

Wśród laureatów znalazła się  praca z II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie autorów:

Rafał Dąbrowski, Edyta Smolis-Bąk, Ilona Kowalik, Barbara Kazimierska, Mariola Wójcicka, Hanna Szwed: Quality of life and depression in patients with different patterns of atrial fibrillation.
(Kardiol Pol. 2010 Oct;68(10):1133-9.)

Migotanie przedsionków jest trudną do leczenia, nawracającą arytmią serca, która niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie i  samopoczucie chorych. W pracy poddano badaniom pacjentów z napadowym, przetrwałym i utrwalonym migotaniem przedsionków oraz zdrowych ochotników z grupy kontrolnej. Oceniano m.in. jakość życia chorych. Wykazano, że migotanie przedsionków, niezależnie od formy,  istotnie zwiększało ryzyko wystąpienia depresji - znacznie częściej u kobiet. Pacjenci z napadową  i utrwaloną formą arytmii gorzej oceniali swoją jakość życia w sferze fizycznej.

Wróć