Patron Narodowego Instytutu Kardiologii - Stefan kardynał Wyszyński błogosławionym

przez Aleksandra Bąkała

W niedzielę, 12. września 2021 r. ks. kardynał Stefan Wyszyński został ogłoszony błogosławionym Kościoła. Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Na ołtarze wyniesiona została również m. Elżbieta Róża Czacka, Założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach.
Mszę św. koncelebrowali kardynałowie i arcybiskupi, w tym m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, prymas Czech kard Dominik Duka OP oraz kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski. Obecni byli także biskupi z różnych krajów, m.in. Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy i Mołdawii. Mszę koncelebrowało też ponad 600 księży, w tym wielu wyświęconych przez kard. Wyszyńskiego.

W uroczystościach udział brali przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki oraz członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

W homilii kard. Semeraro zwrócił uwagę na niezłomną postawę kard. Stefana Wyszyńskiego.
Zaznaczył, że kapłańskie życie kard. Stefana Wyszyńskiego "naznaczone było licznymi próbami, którym stawiał czoło z ufnością i zdecydowaniem".
"Jednym z najbardziej dramatycznych momentów był okres II wojny światowej oraz czas heroicznego i tragicznego powstania warszawskiego w 1944 roku" - wskazywał.
Podkreślił, że w okresie politycznie i społecznie skomplikowanym prymas "kierował odważnie, wytrwale i zdecydowanie łodzią Kościoła w Polsce, przeciwstawiając ideologii, która odczłowieczała i oddalała człowieka od pełni życia, prawdę zawartą w Ewangelii Chrystusa, wiernie przeżywaną i realizowaną". Papieski wysłannik zwrócił także uwagę, że kard. Wyszyński "w walce o obronę wolności polskich kobiet i mężczyzn często powtarzał: ‘Kto nienawidzi, ten już przegrał’".

Stefan kardynał Wyszyński jest Patronem Narodowego Instytutu Kardiologii od 1990 r. Nadanie Instytutowi imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego miało miejsce podczas uroczystości 08. grudnia 1990 r., w której wziął udział ks. kard. Józef Glemp oraz pracownicy Instytutu wraz z jego ówczesnym dyrektorem prof. Marią Hoffman.

Wróć