Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę o współpracy w obszarze nauk biomedycznych

przez Aleksandra Bąkała

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski oraz Alex Azar – sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA - podpisali w dniu 13 lipca umowę o współpracy w obszarze nauk biomedycznych pomiędzy oboma krajami.

Porozumienie sygnowane było przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze strony Polskiej oraz Departament Zdrowia i Opieki Społecznej ze strony amerykańskiej.

Sekretarz Alex Azar zaznaczył, że ”zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone są na etapie modyfikacji i rozwoju systemów ochrony zdrowia”. Zaproponował pomoc w tworzeniu systemu transferu technologii w Polsce.
Minister Łukasz Szumowski podkreślił, że dzięki porozumieniu, polskie nauki biomedyczne oraz polscy naukowcy zyskają ogromną szansę na rozwój i dostęp do zasobów wiedzy, doświadczenia oraz badań naukowych, którymi dysponują instytucje amerykańskie. Szef resortu zdrowia dodał, że będziemy chcieli wykorzystać wiedzę i doświadczenie amerykańskie przy tworzeniu Agencji Badań Klinicznych.

„Rozmawialiśmy też m.in. o ruszającym jesienią programie stypendiów naukowych dla polskich badaczy i lekarzy, którzy będą mogli pracować w najlepszych ośrodkach naukowych i medycznych w USA” – poinformował profesor Szumowski.

Obszary współpracy dotyczą rozwoju wspólnych badań, szkoleń i działań ukierunkowanych na inne priorytety, w tym:
- choroby zwalczane drogą szczepień i inne choroby zakaźne,
- gruźlicę, szczególnie jej szczepy wielolekooporne i szczepy o rozszerzonej lekooporności,
- grypę pandemiczną,
- choroby przewlekłe, w szczególności choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, cukrzycę, choroby układu oddechowego i demencję,
- zdrowie psychiczne.

Sposoby współpracy mogą obejmować:
- wspólne programy naukowe i projekty badawcze,
- wymianę i szkolenia naukowców i ekspertów,
- dzielenie się informacjami.
- konsultacji, spotkań i konferencji naukowych.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Wróć