Powołanie mobilnego zespółu ECMO

przez Maciej Banasiuk

Mobilny Zespół Pozaustrojowego Wspomagania Niewydolności Oddechowej ECMO NIKARD

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego (Warszawa-Anin) zorganizował mobilny zespól ECMO, który może dokonać implantacji urządzenia do pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO – extracorporeal membrane oxygenation) w ośrodkach prowadzących terapię chorych na COVID-19.

Zespół po wspólnej kwalifikacji z ośrodkiem zgłaszającym potrzebę zastosowania pozaustrojowego wspomagania niewydolności oddechowej, podejmuje decyzję o wyjeździe i implantacji na miejscu (tzn. w szpitalu, w którym jest hospitalizowany pacjent) systemu wspomagania. Zespół po implantacji zapewnia ciągłe wsparcie techniczno-merytoryczne on-line i w razie potrzeby na miejscu.

Kontakt telefoniczny:

  • Kardiochirurg - 660 510 776, 660 510 799
  • Anestezjolog - 725 993 850
  • Technik–perfuzjonista - 725 993 858

Informacje dotyczące postępowania w skrajnej niewydolności oddechowej lub niewydolności krążeniowej dla prowadzących terapię ECLS (extracorporeal life support).

„Tymczasowe” wytyczne WHO dla klinicznego postępowania w przypadku ostrej infekcji dróg oddechowych, gdy podejrzewa się zakażenie nowym coronawirusem (nCoV).

Clinical management of COVID-19

Wytyczne WHO zawierają stwierdzenie, aby „rozważyć skierowanie pacjentów z hipoksemią oporną na stosowaną wentylację ochronną płuc do ośrodków z dostępem do wiedzy specjalistycznej w ECLS ”.

Wytyczne the United States Center for Disease Control dotyczące klinicznego leczenia pacjentów z COVID-19 z i bez zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19)

W wytycznych tych znajdziemy stwierdzenie, że: :tam, gdzie dostępna jest wiedza specjalistyczna w zakresie ECLS, należy rozważyć ECLS zgodnie ze standardowym algorytmem zarządzania ARDS przy wspieraniu pacjentów z wirusowym zakażeniem dolnych dróg oddechowych. Jednak najwyraźniej w tej chwili na całym świecie jest niewiele doświadczeń w stosowaniu ECLS do wspierania pacjentów z COVID19.

Potencjalna rola ECMO dla pacjentów z COVID-19 została omówiona również w niedawnym Journal of the American Medical Association Viewpoint

Preparing for the Most Critically Ill Patients With COVID-19. The Potential Role of Extracorporeal Membrane Oxygenation.

Fragmenty stanowiska Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do spraw opracowywania wytycznych i zaleceń dotyczących krytycznie chorych na COVID-19:

Należy skonsultować się z regionalnym ośrodkiem vv-ECMO w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • czas wentylacji mechanicznej do 7 dni
  • wskaźnik oksygenacji (PaO2/FiO2) < 150 mm Hg pomimo zastosowania metod optymalizacji wymiany gazowej
  • potencjalnie odwracalna przyczyna niewydolności oddechowej oraz korzystne rokowanie, co do długotrwałego przeżycia.

Wróć