Wsparcie od Polskiej Spółki Gazownictwa

przez Aleksandra Bąkała

Dyrekcja Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego
Państwowego Instytutu Badawczego

składa
serdeczne podziękowania

Polskiej Spółce Gazownictwa


za przekazanie na rzecz Instytutu darowizny pieniężnej w wysokości 100 000,00 zł.

Dzięki otrzymanemu wsparciu możemy zakupić m.in. środki ochrony osobistej dla personelu medycznego, które są niezbędne w codziennej pracy w czasie trwającej pandemii koronawirusa.

Do podziękowań dołączamy życzenia dobrego zdrowia, wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności dla wszystkich pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa.

 

Wróć