XXIV Sympozjum Instytutu Kardiologii: „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”

02. grudnia 2017 r. odbyło się XXIV Sympozjum Instytutu Kardiologii, w tym roku pod tytułem: „Wytyczne, otwarte pytania, najnowsze technologie w kardiologii i kardiochirurgii”. Otwarcia dokonał dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK, który odczytał list Ministra Zdrowia - dr. n.med. Konstantego Radziwiłła do uczestników sympozjum.

Słowa na temat wagi nauki w medycynie i kardiologii skierował do uczestników - prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowością na XXIV Sympozjum naukowo - szkoleniowym Instytutu Kardiologii było współprzewodniczenie sesjom i zaproszenie do komentowania wystąpień wybitnych ekspertów z całej Polski oraz zorganizowanie warsztatów, które pozwoliły doskonalić umiejętności praktyczne między innymi z elektrokardiografii, echokardiografii i praktycznej farmakoterapii.

Pierwsza sesja dotyczyła zastawkowych wad serca. Przedstawione zostały najnowsze rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które dotyczyły zmian w postępowaniu w wadach zastawkowych serca. Sesji przewodniczyli i komentowali profesorowie: Zbigniew Gąsior ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Jarosław D. Kasprzak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Tomasz Hryniewiecki.

Sesji poświęconej zawałowi serca z uniesieniem ST przewodniczyli profesorowie: Marek Kuch Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Adam Witkowski oraz Witold Rużyłło. Omówiona została m.in. strategia postępowania interwencyjnego, powikłania zawału oraz farmakoterapia po zawale.

Podczas trzeciej sesji omówiona została złożona terapia przeciwkrzepliwa i przeciwpłytkowa w migotaniu przedsionków, w strukturalnych chorobach serca oraz w chorobie niedokrwiennej serca. Sesji przewodniczyli profesorowie: Piotr Pruszczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Maria Bilińska.
Sesji poświęconej zaburzeniom metabolicznym przewodniczyli profesorowie: Piotr Jankowski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wojciech Drygas. Przedstawiony został wykład dotyczący nowych leków przeciwcukrzycowych w chorobach układu sercowo - naczyniowego. Omówiono również farmakoterapię hiperlipidemii oraz dietę dla serca - obraz po badaniu PURE.

W trakcie sesji dotyczącej niewydolności serca przedstawione zostały nowości w farmakoterapii, leczenie interwencyjne i mechaniczne wspomaganie krążenia oraz elektroterapia w niewydolności serca. Sesji przewodniczyli profesorowie: Marcin Gruchała rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Andrzej Surdacki z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Tomasz Zieliński.

W sesji Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich omówione zostały ważne klinicznie problemy związane z kwalifikowaniem chorych do procedur kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Sesji przewodniczyli: prof. Jacek Różański - Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii, prof. Hanna Szwed - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii, prof. Mariusz Kuśmierczyk Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii oraz prof. Andrzej Januszewicz.

Sympozja naukowo - szkoleniowe organizowane są przez Instytut Kardiologii od 24 lat. Podobnie jak w ubiegłych latach, tegoroczne Sympozjum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - wzięło w nim udział prawie 500 osób. Wszystkim słuchaczom, wykładowcom oraz pracownikom Instytutu Kardiologii bardzo dziękujemy za kolejne udane spotkanie.

Wróć