Interwencyjne leczenie nadciśnienia tętniczego w Narodowym Instytucie Kardiologii

Zabiegi denerwacji nerek w Narodowym Instytucie Kardiologii

W Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie został powołany specjalny zespół do interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego: HIT (Hypertension Interventional Team). W skład zespołu wchodzą specjaliści hypertensjolodzy i kardiolodzy interwencyjni, a także specjaliści diagnostyki obrazowej. Zespół wykonał najwięcej procedur przezskórnej denerwacji nerek w kraju, dysponuje wszystkimi niezbędnymi metodami i urządzeniami diagnostycznymi i zabiegowymi.

Zabiegi denerwacji nerek w Narodowym Instytucie Kardiologii

Zaproszenie do udziału w rejestrze ARKADIA - Pol

Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w rejestrze ARKADIA - Pol, który od stycznia 2015 roku jest realizowany w Klinice Nadciśnienia Tętniczego wspólnie z Kliniką Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Zaproszenie do udziału w rejestrze ARKADIA - Pol

Zabieg denerwacji nerek u chorego z opornym nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością nerek w okresie przewlekłej dializoterapii

W ostatnim czasie obserwuje się stopniowe rozszerzanie wskazań do wykonywania zabiegu denerwacji nerek u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. Klasyczne wskazania ujęte w badaniu Simplicity HTN-1 oraz HTN-2 dotyczą chorych z opornym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i zachowaną funkcją nerek, u których spełnione są warunki anatomiczne tętnic nerkowych.

Zabieg denerwacji nerek u chorego z opornym nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością nerek w okresie przewlekłej dializoterapii

Postępy w badaniach nad zabiegowym leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego

Odkąd w 2010 roku zakończono serię pilotażowych badań Simplicity HTN- 1 nad leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego za pomocą denerwacji tętnic nerkowych obserwujemy znaczący wzrost liczby publikacji w tej dziedzinie. W 2013 roku opublikowano 253 prace naukowe dotyczące denerwacji tętnic nerkowych. Świadczy to o ogromnym rozwoju nauki w tym kierunku.

Postępy w badaniach nad zabiegowym leczeniem opornego nadciśnienia tętniczego

Zabieg denerwacji nerek u chorego z opornym nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem aorty, przewlekłym rozwarstwieniem aorty piersiowej i brzusznej i niewydolnością nerek.

W ostatnim czasie obserwuje się stopniowe rozszerzanie wskazań do wykonywania zabiegu denerwacji nerek u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. Klasyczne wskazania ujęte w badaniu Simplicity HTN-1 oraz HTN-2 dotyczą chorych z opornym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i zachowaną funkcją nerek, u których spełnione są warunki anatomiczne tętnic nerkowych.

Zabieg denerwacji nerek u chorego z opornym nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem aorty, przewlekłym rozwarstwieniem aorty piersiowej i brzusznej i niewydolnością nerek.

Wpływ denerwacji nerek na wysokość ciśnienia tętniczego i kliniczny przebieg obturacyjnego bezdechu podczas snu u chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym - GRANT MNiSzW

W Klinice Nadciśnienia Tętniczego we współpracy z Kliniką Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w ramach Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany jest projekt badawczy pt. ?Wpływ denerwacji nerek na wysokość ciśnienia tętniczego i kliniczny przebieg obturacyjnego bezdechu podczas snu u chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym?

Wpływ denerwacji nerek na wysokość ciśnienia tętniczego i kliniczny przebieg obturacyjnego bezdechu podczas snu u chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym - GRANT MNiSzW